FKB, Kocaeli'nde KOBİ'lere faktoringi anlattı

Finansal Kurumlar Birliği Sektör Kurul Başkanı Çağatay Baydar, faktoring sektörünün torba tasarının dışında bırakılmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Muhammed Kafadar - dunya.com

KOBİ'lerin en önemli sorunu öz kaynak yetersizliği ve krediye erişimdeki güçlükler. Bu kapsamda alternatif finansman yöntemlerini anlatmak üzere Finansal Kurumlar Birliği öncülüğünde çeşitli kentlerde gerçekleştirilen etkinliklerin sonuncusu Kocaeli'nde düzenlendi. Kocaeli'ndeki panelde hem faktoring KOBİ'lere anlatıldı, hem de sektörün sorunları dile getirildi.

Panelde konuşan Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin "Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak KOBİ'ler ağırlıklı olmak üzere 2.5 milyon müşteri sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Üç sektörümüzün; 2017 yılı Eylül sonu itibariyle reel sektöre 115 milyar TL finansman sağladığını görüyoruz. Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye'deki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve üyelerimizce sağlanan alternatif finansman olanaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

"Faktoringi KOBİ'ler yeterince tanımıyor"

Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Kurul Başkanı Çağatay Baydar ise, faktoring işlemlerinin İstanbul dışındaki KOBİ'ler tarafından yeterince tanınmadığını söyledi.

Baydar, "İlk 9 aylık verilere göre Kocaeli, faktoring işlemleri sıralamasında ikinci. Kocaeli'nin GSMH katkısı yüzde 3,6 iken faktoring ciromuzdaki payı yüzde 15. Buradan anlaşılacağı üzere; GSMH'ya katkısının çok üstünde faktoring payı var. Ancak detaya indiğimizde bu işlemlerin önemli bir ağırlığının büyük sanayi kuruluşu olduğunu görüyoruz. Kocaelili KOBİ'lerimiz henüz faktoring hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanamıyor, ürünlerimizi tanımıyor. Genel olarak bu tablo İstanbul dışında tüm Anadolu illerimiz için benzerlik gösteriyor" diye konuştu.

Sektörün bu yılın ilk 9 ayında 102.5 milyar TL işlem hacmine ulaştığını belirten Baydar "Bunun yaklaşık 5 milyar doları ihracat işlemleri. Yıl sonunda işlem hacmimizi yüzde 20 artırarak 140 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Çağatay Baydar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Faktoring, işlem hacimleri ile Türkiye GSYH'sında yüzde 4.5'lik, ihracatında ise yüzde 7'lik paya sahip. Bu işlemler, İngiltere'de GSYH'nin yüzde 15'ine, Fransa'da yüzde 13'üne karşılık geliyor.

İşlem hacmi dağılımına bakıldığında; yüzde 79'luk kısım yurtiçi işlemlerden, yüzde 19'luk kısım ihracat faktoringinden, yüzde 2'si ise ithalat faktoringinden geliyor. İnşaat yoğun çalıştığımız sektörlerden, ayrıca belediyelerden alacaklı olan taşeron firmalar da çözümlerimizden faydalanıyor.

İhracat için baktığımızda özellikle garanti hizmeti riskli ülkelerle iş yapan üreticimiz için çok önemli. Faktoring, zor dönemin ürünü yaklaşımı doğru değil. İhracat faktoringinde dünyada öndeyiz, Çin'den, Hong Kong'dan önce bizde bu model vardı"

"Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı"

Torba tasarıda yer alan bir düzenleme ile, bankacılık sektörüne tanınan özel karşılıkların gider yazılmasına yönelik vergisel haklar banka dışı finans kuruluşlarına da tanınıyor. Ancak faktoring bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Finansal Kurumlar Birliği Faktoring Sektör Kurul Başkanı Çağatay Baydar, sektörün bu düzenlemede yer alması gerektiğini söyledi.

Baydar; BDDK tarafından tanınan üç sektörden ikisine bu ayrıcalıklar verilirken faktoringin söz konusu düzenlemenin dışında bırakılmasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin finansal iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve finansal rekabet ortamının sağlanmasına yönelik yapılan söz konusu düzenlemeler bakımından yasa karşısında ayrımcılık yapılmaması gerektiğine inandıklarını söyleyen Baydar, faktoring şirketlerinin zararlarını vergiden düşememesinin bu sistemden faydalanmak isteyen şirketlere yüksek maliyet olarak döndüğünü söyledi.

Etiketler