7 °C

TMSF'den yatırım danışmanlığı çağrısı

TMSF, elindeki varlıkların değerlendirilmesi için yatırım danışmanlığı teklif çağrısında bulundu.

TMSF'den yatırım danışmanlığı çağrısı

Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu (TMSF), mevcut piyasa koşulları en sağlıklı şekilde değerlendirilmek suretiyle, Satışa Konu Varlık’ın satış sürecinin ve satış işlemine ilişkin (ihale öncesi ve sonrası dönem de dahil) tüm altyapının hazırlanması ve satış neticesinde mümkün olan en yüksek tutarın elde edilmesi amacını gözeterek, sürecin bir yatırım danışmanı ile beraber yürütülmesi amacıyla teklif çağrısında bulundu.

TMSF'ye teklifler için son teslim tarihi 21 Kasım olarak belirlenirken, sonuçlar 25 Kasım'da ilan edilecek.

TMSF'den yapılan açıklamada, Kurum'un 01 Eylül 2016 tarihli 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 674 sayılı ve 15 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (674 sayılı KHK) 19. maddesi uyarınca terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 04 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca şirketlerde (Satışa Konu Varlık) kayyım olarak görevlendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:
"TMSF, 674 sayılı KHK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasında kendisine verilen yetkilere dayanarak kayyımı bulunduğu Satışa Konu Varlık’ın mali durumunu, ortaklık yapısını ve diğer koşullarını incelemekte olup, Satışa Konu Varlık’ın mevcut halinin piyasa koşulları çerçevesinde sürdürülebilir olup olmadığının tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

674 sayılı KHK tarafından kendisine verilen Satışa Konu Varlık’ın satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verme ve satış (veya tasfiye) işlemlerini yürütme yetkisini kullanmak üzere TMSF, mevcut piyasa koşulları en sağlıklı şekilde değerlendirilmek suretiyle, Satışa Konu Varlık’ın satış sürecinin ve satış işlemine ilişkin (ihale öncesi ve sonrası dönem de dahil) tüm altyapının hazırlanması ve satış neticesinde mümkün olan en yüksek tutarın elde edilmesi amacını gözeterek, sürecin bir yatırım danışmanı ile beraber yürütülmesini istemektedir.

TMSF, Satışa Konu Varlık’a ilişkin olarak (Hizmetin Kapsamı) belirtilen hizmetleri sağlamak ve bu süreçte “yatırım danışmanı” sıfatıyla görev almakla ilgilenen firmalardan (“Teklif Veren(ler)”) aşağıda tanımlandığı şekilde Teklif’te bulunmalarını talep etmektedir.

İşbu Teklife Çağrı İlanı süreci, TMSF’nin, satış işlemine ilişkin tüm süreçte yatırım danışmanı olarak görev alacak Teklif Veren’in görevlendirilmesi konusunda bağlayıcı olmayan niyetini ifade etmektedir. İşbu Teklife Çağrı İlanı, TMSF’yi, sözleşme imzalamak Teklif hazırlanması sırasında Teklif Verenlerce veya Finalistler tarafından ulaşım, konaklama, iaşe masrafları da dâhil olmak üzere her ne ad altında olursa olsun yapılan masrafları ödemek ya da bir hizmet veya mal temin etmek veya bu amaçla bir sözleşme akdetmek ya da işbu Teklife Çağrı İlanı süreci ile bağlantılı herhangi bir riskten ne surette olursa olsun sorumlu veya yükümlü olmak taahhüdü altına sokmamaktadır. TMSF kendisine sunulan Teklifler’den tamamı ya da bir kısmını, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, kabul etme ya da reddetme, amaca uygun tüm kaynaklarla müzakere etme, işbu Teklife Çağrı İlanı sürecini tamamen ya da kısmen iptal etme veya erteleme ya da işbu Teklife Çağrı İlanı’na konu hizmetlerin bir bölümünün görevlendirilecek yatırım danışmanı ile işbirliği içinde yürütmek üzere dilediği yöntemle başka danışmanlar seçme hakkını, tek ve mutlak takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, saklı tutmaktadır.

İşbu Teklife Çağrı İlanı sürecine ilişkin tüm iletişim ve Teklife Çağrı İlanı hususunda tüm ek bilgi ve açıklama talepleri, İrtibat Görevlisi (aşağıda tanımlandığı şekilde) ile irtibata geçilerek yapılacaktır. İrtibat Görevlisi tarafından önceden onaylanmadıkça, TMSF’nin herhangi bir başka temsilcisi ile hiçbir zaman irtibata geçilmeyecektir. İrtibat Görevlisi dışında biri ile irtibata geçmek, Teklif Veren’in değerlendirmeye alınmaması ve/veya kendisi ile sözleşme imzalanmaması sonucunu doğurabilir."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.