13 °C

'Tam Gün'de tartışma tam gaz

TTB, "Bakan ısrarla yanlış yorumluyor" dedi; Bakanlık "TTB speküle ediyor" yanıtını verdi.

'Tam Gün'de tartışma tam gaz

ANKARA  - Anayasa Mahkemesi'nin 'Tam Gün' kararı sonrası tartışmalar hararetli bir şekilde devam ediyor. Yüksek Mahkemenin kararını değerlendirmek üzere bugün basının karşısına çıkan Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını “ısrarla yanlış” yorumladığını savunurken, Sağlık Bakanlığı, TTB'nin konuyu speküle ettiğini  öne sürdü.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Anayasa Mahkemesi'nin, “Tam Gün Yasası”yla ilgili kararını 16 Temmuz'da verdiğini anımsatarak, Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra; üniversite ve Sağlık Bakanlığı'nda kamuda çalışan hiçbir hekim muayenehanesini kapatmaya, işyeri hekimliğini bırakmaya veya ikinci görevinden ayrılmaya zorlanamayacağını belirtti. Dr. Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını “ısrarla yanlış” yorumlamaktan kaçınmasını ve sonucu kabullenmesini istedi.

TTB Başkanı Dr. Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Akdağ ve Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin “Tam Gün Kanunu ile İlgili açıklamalarında “Anayasa Mahkemesinin kararına ve kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır. Kısmi zamanlı çalışmaya devam eden hekimlerin memurluktan atılacağı yönünde” hukuk dışı ifadeler kullandığını söyledi.

TTB Başkanı Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ'ın “Devlet memurlarının ikinci bir iş yapmaları yasaktır. Devlet hastanelerinde çalışan doktorların ikinci iş yapabilmelerine izin veren bir kanun vardı. Bu kanun sadece doktorlar için bir istisna getiriyordu. Biz Tam Gün Kanunu'na bir madde koyarak bu kanunu kaldırdık. Bu istisna kalkmış oldu. Anayasa Mahkemesi de bu Kanun'u kaldıran maddeyi iptal etmedi. Bu halde doktorlar hem hastanede çalışıp hem muayenehane açamazlar.” yaklaşımının gerçeklerle bağdaşmadığını ve hukuki olarak hiçbir geçerliliği olmadığını iddia etti. TTB Başkanı Bilaloğlu, CHP tarafından açılan davada bu düzenlemenin iptali istenmediğini bu nedenle de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmediğinin altını çizdi.

Babanlık: TTB speküle ediyor

Bu arada Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Medyada yer alan, 'Akdağ, Anayasa Mahkemesi'nin hukuk devleti ilkelerine aykırı davrandığını belirterek, kararı uygulamayacağını söyledi' şeklindeki ifadenin en kısa sürede düzeltileceğine inanıyoruz. Sayın bakanımızın, yüksek mahkemenin kararları ile ilgili olarak geçmişten bugüne kadar haberde ifade edildiği gibi bir yaklaşımı ve beyanı olmamıştır. Olması mümkün de değildir" denildi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Tam Gün Kanunu ile ilgili verdiği karardan sonra, birçok televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın, Yüksek Mahkeme kararını sübjektif bulduğunu, ancak bu karara herkesin saygı göstermesi ve uyması gerektiğini defalarca açıklıkla dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına atıfta bulunan Sayın Bakanımızın, 'Karar beni bağlamaz' tarzında bir yaklaşım içerisinde olması ve böyle bir ifadeyi kullanması söz konusu değildir. Burada dikkat çekilmek istenen husus, Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmediği veya hakkında karar vermediği bir konunun, başta TTB olmak üzere bazı çevrelerce speküle edilmesidir.

Artık Tam Gün Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 2368 sayılı yasaya göre hareket etmek ve uygulama yapmak mümkün değildir. Buna göre, 30 Temmuz'dan sonra üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri dışındaki sağlık personelinin Tam Gün Yasasına uymak ve muayenehane açmamak zorunlulukları vardır.

Sayın Bakanımızın söz konusu haberle ilgili beyanı bundan ibarettir. Habere konu edilen 'Akdağ, Anayasa Mahkemesi'nin hukuk devleti ilkelerine aykırı davrandığını belirterek kararı uygulamayacağını söyledi' şeklindeki ifadenin, en kısa sürede düzeltileceğine inanıyoruz."

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.