11 °C

'Varlık barışı' başvuru süresi uzadı

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen kanunun başvuru süresi 2 Mayıs 2011’e uzatıldı.

'Varlık barışı' başvuru süresi uzadı

ANKARA -  Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen ve müracaat tarihi 31 Aralık 2009'da sona eren "5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun"la ilgili başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatıldı.

Varlık Barışından yararlanmak isteyenler, 'Yeniden Yapılandırma'da olduğu gibi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Beyan edilen varlıklara ilişkin olarak süresi içinde sermaye artırımında bulunmayan mükellefler ile bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyen mükellefler de 2 Mayıs'a kadar sermaye artırımında bulunabilecek. Bildirim veya beyandan kaynaklanan vergileri vadesinde ödemeyenler de ek sürede bu yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

Buna göre, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergileri, normal vade tarihinden sonra ödemiş olanlar ile sözkonusu vergi aslını kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren 6111 sayılı Torba Kanun uyarınca 2 Mayıs'a kadar ödeyenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla vergi incelemeleriyle ilgili mahsup hükümlerinden yararlanabilecek.

Yurt dışındakiler de yararlanabiliyor

Yurt dışında bulunan varlıklarını kanun süresi içinde Türkiye'ye getirmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeyen mükellefler de söz konusu tarihe kadar (2 Mayıs dahil) uygulamadan yararlanabilecek.

Öte yandan, 22 Kasım 2008 ile 2 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar için 22 Kasım 2008 tarihinden sonra; 10 Temmuz 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar için de 19 Haziran 2009 tarihinden sonra vergi incelemesine başlanılmış olması gerekecek.

Diğer taraftan, tahakkuk eden vergiler, mükelleflerin bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalardan vazgeçilmesi şartıyla terkin edileceğinden, mükelleflerin bu konuda açtıkları tüm davalardan feragat ettiklerini, başvuru süresi içerisinde, ilgili yargı merciine ve vergi dairesine bildirmeleri gerekecek.

Varlık Barışı uygulaması, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22 Kasım 2008 tarihinde uygulamaya konulmuştu. 2 Mart 2009 tarihinde sona eren başvurusu süresi, 10 Temmuz 2009 tarihinde uygulamaya giren 2. Varlık Barışıyla önce 30 Eylül 2009 tarihine, daha sonra da 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmıştı.

İlgili Kanun ile Varlık Barışı için başvuranlardan yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı varlıklar için de yüzde 2 vergi alınmıştı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.