Açlık sınırı 873, yoksulluk sınırı 2 bin 844 lira

Türk-İş, Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 873.08 TL, yoksulluk sınırını ise 2 bin 843.92 TL olarak hesapladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türk-İş, Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 873.08 TL, yoksulluk sınırını ise 2 bin 843.92 TL olarak hesapladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz ayı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada, ücretli çalışanların ağırlıklı bir bölümünün geliri olan asgari ücretin günde 1 TL'lik artışla Temmuz 2011 ayından itibaren 658.95 TL'ye yükseldiği ifade edildi. Ancak tek bir işçinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için yapması gereken harcama tutarı, Türk-İş tarafından yapılan çalışmaya göre bu ay için 900.55 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak için 24 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının Temmuz 2011 sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 873.08 TL olarak gerçekleşti.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 2 bin 843.92 TL olarak hesaplandı.

Türk-İş'in verileri temel alındığında Temmuz 2011 ayı itibariyle "mutfak enflasyonu"ndaki değişime bakıldığında, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 0.58 oranında gerilediği ve yılın ilk 7 aylık döneminde artış oranının yüzde 0.61 olduğu belirlendi.

Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 6.26 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 7.76 olarak hesaplandı.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir