13 °C

Aile hekimlerine sigorta davalık oldu

Türk Sağlık-Sen, sigorta primlerinin tamamının aile hekimlerince ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Aile hekimlerine sigorta davalık oldu

ANKARA - Türk Sağlık-Sen, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası priminin tamamının aile hekimlerince ödenmesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle Danıştaya dava açtı.

Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, dava dilekçesinde, ilgili tebliğde, "Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir" hükmüne yer verildiği anımsatıldı.

Aynı tebliğe göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların primlerinin yarısının kendileri tarafından karşılanacağının öngörüldüğü kaydedilen dava dilekçesinde, kamu çalışanı konumundaki aile hekimlerinin sigorta priminin tamamından sorumlu tutulmalarının hukuki statülerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

Bu düzenlemeyle aile hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler ile aynı kapsamda değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, ilgili yasaya göre, sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerinin kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayıldığı, bunların kadroları ile ilişkilerinin devam ettiği vurgulandı.

Dilekçede, bu gerekçelerle söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuya ilişkin değerlendirmesinde, aile hekimlerinin kamu çalışanı olduğunu, kamuda görev yapan doktorların sigorta primlerinin yarısının kurum tarafından karşılandığını kaydederek, "Bakanlık söz konusu tebliğ ile kendi personeli olan aile hekimlerini, serbest hekim statüsünde değerlendirip mağdur etmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için Danıştayda iptal davası açtık. En kısa sürede olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz" görüşünü ifade etti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.