AKUT binasının tahliyesine karar verildi

AKUT'un Şişli'deki binasının tahliyesi kararının, derneğin, yönetmeliğin ve irtifak hakkı ön izin sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemesi dolayısıyla alındığı belirtildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) Şişli'deki binasının tahliyesi kararının, derneğin, yönetmeliğin ve irtifak hakkı ön izin sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemesi dolayısıyla alındığı bildirildi.

İstanbul Defterdarlığından alınan bilgiye göre, AKUT'un kullanımında olan, Şişli Esentepe Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arsa üzerindeki taşınmaza dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilk yıl 26 bin lira bedel üzerinden 49 yıl kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edilmesi talep edildi.

2886 sayılı yasanın 51/g maddesi uyarınca 08.06.2012 tarihinde ön izin sözleşmesi imzalanırken, sözleşmenin ikinci maddesinde "irtifak hakkı tesis edilmeden önce AKUT Derneğine tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması ve imar planlarının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla ön izin verilmiştir." hükmü yer aldı.

Dernek tarafından 03.05.2013 tarihinde verilen dilekçe ile ön izin sözleşmesinde belirtilen işlemlerin tamamlanamadığı gerekçesiyle ön izin süresinin uzatılması talebi kabul edildi. Süre Defterdarlıkça 08.06.2014'e kadar uzatıldı.

Öte yandan, AKUT'un 05.05.2014 tarihli dilekçeyle yaptığı benzer talep üzerine, sürenin 08.06.2015'e, sonrasında aynı gerekçeyle 27.04.2015'teki başvuru üzerine de son kez olmak üzere 08.06.2016'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca bu süre içerisinde de geçit hakkı tesisi hariç diğer işlemlerin yapılmadığı, plan notlarında yer alan tevhit şartının gerçekleşmediği ancak Defterdarlığın bilgisi dışında tevhit şartının da plan notlarından çıkarıldığı, Defterdarlığa proje sunulmadığı, söz konusu alanda başka kamu kurumlarının da (Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) yoğun talebinin olduğu bildirildi. Kamu kurumlarının talep etmesi durumunda da kamu hizmetlerinin önceliğinin bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, yönetmeliğe göre, irtifak haklarında ön izin süresi bir yıl iken, bu sürenin gerekli hallerde bedeli karşılığında uzatılabileceği, bunun toplamının 4 yılı geçemeyeceği belirtildi.

Derneğin, dört yıllık süre tamamlanmış olmasına rağmen yönetmeliğin ve irtifak hakkı ön izin sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemesi dolayısıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 26822 sayılı yazısıyla kesin irtifaka geçiş için yapılacak bir şey bulunmadığına ve taşınmazın tahliyesine karar verildiği kaydedildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir