AP, Türkiye raporunu kabul etti

Avrupa Parlamentosu, 2014 yılı Türkiye İlerleme Raporu'nu oy çokluğuyla kabul etti. 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlayıp Türkiye’den de tanıma talep eden AP kararlarında, “Makul şüpheli” konsepti üzerine de eleştirilerde bulunuldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 94 oya karşı 432 oyla kabul edildi. 127 parlamenter de çekimser kalmayı tercih etti. AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ise Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan Türkiye raporunu kabul etmediklerini ve bunu iade edeceklerini söyledi.

Belgeye verilen ek değişiklik önergeleriyle 7 Haziran seçimleri de metne yansıtıldı. “Ülkenin çeşitliliğini yansıtır şekilde Türk modern tarihinin en kapsayıcı ve temsil düzeyi en yüksek parlamentosunun seçilmesinden” duyulan memnuniyetin dile getirildiği metinde Türk demokrasisinin dayanıklılığı ve vatandaşların demokratik ruhu övüldü.

AP, seçim günü sivil toplum gönüllülerinin katılımını “etkileyici” olarak tanımlarken tüm siyasi partilere “Türkiye’nin demokratikleşme sürecini ve Avrupa Birliği’yle reform diyaloğunu yeniden canlandırma amacıyla istikrarlı ve kapsayıcı bir hükümet oluşturma yönünde çalışma” çağrısı yaptı.

'Soykırım'ı Türkiye'nin de tanıması istendi

Rapora verilen değişiklik önergesiyle 24 Nisan öncesi kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlayıp Türkiye’den de tanıma talep eden AP kararına atıf yapan bir vurgu eklenmesi Türkiye’nin tepkisini çekecek bir gelişme olarak görülüyor. “PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinden çıkması” yönündeki talebe ise metinde yer verilmedi.

'Makul şüpheli' muhaliflere karşı keyfi saldırılara kapı açıyor

Rapor özellikle temel hak ve özgürlükler açısından son derece ciddi eleştiriler içermesiyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin bolca eleştirdiği ve uygulamaların AB’nin benimsediği ilke ve değerlerle uyuşmadığının net şekilde hissettirildiği ana alanlardan birini basın özgürlüğü oluştururken yargı alanındaki gelişmeler de AP’nin üzerinde ısrarla durduğu ve olumsuz vurguların yoğunlaştığı başlıklar arasında yer alıyor.

Son dönemde devreye sokulan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yasası, MİT Yasası, iç güvenlik paketi ve yaratacağı olası sonuçlar nedeniyle AP’nin endişe belirttiği unsurlar arasında yer alıyor. “Makul şüpheli” konsepti üzerinde özellikle duran AP, bu yaklaşımın muhaliflere karşı keyfi saldırılara kapıları açtığının altını çiziyor. Yolsuzluk suçlamalarına yönelik olarak hükümetin takındığı tavır da eleştiriliyor.

'IŞİD'le mücadele yetersiz'

Daha önceki belgelerde yer alan bazı eleştiriler dozu yükseltilerek bu metne de yansıtılırken AB’nin ortağı ve NATO üyesi olduğu hatırlatılarak Türkiye’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve benzer örgütlerle yeterli düzeyde mücadele etmediği imasıyla kaleme alınan paragraf özellikle dikkat çekiyor.

'Rusya’yla Türkiye arasındaki yakın enerji işbirliği endişe verici'

Metnin ilk halinde yer alan çeşitli başlıkların açılmasına yönelik doğrudan vurgular da gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ve metnin kabul edilmeme riskinin belirmesi üzerine dolaylı ve “pasif” vurgulara çevrildi. Rusya’yla Türkiye arasındaki yakın enerji işbirliğinden duyulan endişenin altının çizilmesi ise en önemli sürprizlerden birini oluşturdu.

Dikkat çeken yeniliklerden birini uzun süredir bahsi geçmeyen laiklik konusunun tekrar AP’nin gündemine girmesi oluşturuyor. İnanç temelliler gibi seküler olanın da dahil olduğu farklı yaşam tarzlarına saygı gösterilmesine ve din ile devletin birbirinden ayrı tutulmasına ihtiyacın altı çiziliyor. 

Akkuyu Nükleer Santrali’ne yönelik çalışmaların durdurulması isteniyor

Soma ve Ermenek kazaları bağlamında çalışma koşulları ve sendikal haklar konuları da daha detaylı işleyen AP, Akkuyu Nükleer Santrali’ne yönelik çalışmaların durdurulmasını istiyor. Bu konudaki en ilginç vurguyu ise bundan sonra atılacak adımlara Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin dahil edilmesi bu yapılamıyorsa en azından danışmada bulunulması oluşturuyor.

Maraş’ın Birleşmiş Milletler’e iadesi isteniyor

Kıbrıs konusuna çok geniş yer ayrılan raporda Ankara’ya yönelik geleneksel vurgular tekrarlanırken Türkiye’den askerlerini çekmeye başlaması ve kapalı bölge Maraş’ın Birleşmiş Milletler’e iadesi isteniyor.

Zorunlu askerliğe karşı vicdani ret hakkının tanınması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eşcinsellik ve transseksüelliğin psikoseksüel hastalık olarak görmeye son vermesi talepleri de raporda yer alıyor.

AB Bakanı Bozkır: Bu rapor iade edilecek

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu'nun bugün yayımladığı Türkiye İlerleme Raporu'nda 1915 olaylarını  "soykırım" olarak nitelendiren AP kararına atıf yapıldığını belirterek, bu nedenle raporun iade edileceğini söyledi.

Bozkır düzenlediği basın toplantısında, "Bu rapor iade edilecek, bizim açımızdan geçerli değil" dedi.

Bu konularda ilginizi çekebilir