16 °C

Askeri yargıda atamalar yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 50 hakim subayın ataması gerçekleştirildi

Askeri yargıda atamalar yapıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca 50 hakim subayın ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre atamaları yapılan subaylar şöyle:

- Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Adli Müşavirliği Adli Müşaviri Hakim Kıdemli Albay Erhan Özalp, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe Hizmetleri Destek Eğitim Komutanlığı Adli Müşavirliğine,

- Kara Kuvvetleri Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Albay Naci Dalkılıç, MSB Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliğine,

- 8. Kolordu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Kıdemli Albay Recep Teoman Akça, Harp Akademileri Disiplin Subaylığına,

- Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşavir Yardımcısı Hakim Albay Enver Ören, Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığına,

- Ege Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı Necip Yılmaz, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi Ahmet Altınay, 3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine (Garnizon Statü Değişikliği)

- Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri SavcıSı Hakim Albay Mehmet Fatih Çınar,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Adli Müşavirliğine,

- Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi Hakim Albay Erkan Çatıkoğlu, Ege Ordu Komutanlığı  Askeri Savcılığına,

- 9. Kolordu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay Mustafa Metin Özmen, Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 4. Kolordu Komutanlığı Karargahı Disiplin Subayı Hakim Yarbay Mehmet Güleç  8. Kolordu komutanlığı Adli Müşavirliğine,

- Harp Akademileri Disiplin Subayı Hakim Yarbay Alaattin Karakaya, 3. Kolordu Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Yarbay Mehmet Ali Şevik, Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşavirliği Adli Müşavir Yardımcılığına,

- 3. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı SEEBRIG TKSB Adli Müşaviri Hakim Kıdemli Binbaşı İsmail Pamuk, 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi  Askeri Hakimliğine,

- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) 2. Daire Başkanlığı Raportörü Hakim Yarbay Şakir Aytaş, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği Ceza Hukuk İşleri şube müdürlüğüne,

- 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Binbaşı Ender Anaklı, 9. Kolordu Komutanlığı Adli Müşavir Vekilliğine,

- Kara Kuvvetleri Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcısı Hakim Yarbay Naci Akdemir, Kara Kuvvetleri Askeri Savcılığına,

- 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Disiplin Subayı Hakim Kıdemli Binbaşı İhsan Işık 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 3. Kolordu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Yarbay Yusuf Şeker 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- Kara Kuvvetleri Adli Müşavir Yardımcısı Hakim Kıdemli Binbaşı Kıymet Ayyıldız, AYİM 2. Daire Başkanlığı raportörlüğüne,

- Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşavirliği Adli ve İdari Davalar Şube Müdürü Hakim Yarbay Muharrem Köse, MSB Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı Yasama İşleri Koordinasyon ve Takip Şube müdürlüğüne vekaleten,

- Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Hakim Kıdemli Binbaşı Ali Tanju Sarıgül, Kara Kuvvetleri Adli Müşavir Yardımcılığına,

- 48. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Kıdemli Binbaşı Birol Erdoğan, 48. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Binbaşı Halit Ünkazan, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği Hukuk İşleri Müdürlüğü müdür yardımcısı Hakim Kıdemli Binbaşı İnanç İŞTEN, Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne vekaleten

- 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcı Hakim Kıdemli Binbaşı Ertan Aydil, Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcı Hakim Binbaşı Hakan Kesgin, Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcı Hakim Binbaşı Erdoğan Akduman, 4. Kolordu Komutanlığı Karargahı Disiplin Subaylığına,

- Jandarma Genel Komutanlığı Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakim Yardımcısı Hakim Binbaşı Muhsin Özyurt, 3. Ordu Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- Askeri Yargıtay Başkanlığı Askeri Yargıtay Başsavcılığı Başsavcı Yardımcısı Hakim Binbaşı Sevilay Temizyürek Batır, 5. Zırhlı Tugayı Askeri Savcılığına,

- 5. Zırhlı Tugay Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Binbaşı Tamer Isır, Askeri Yargıtay Başkanlığı Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcılığına,

- 5. Piyade Eğitim Tugayı Askeri Savcısı Hakim Binbaşı Mehmet Ali Almış MSB Askeri Adalet İşleri Başkanlığı Tetkik ve İşlemler Şubesine vekaleten,

- 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcısı Askeri Savcısı Hakim Binbaşı Ali Müjdat Eski, Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği Hukuk İşleri Müdür Yardımcılığına,

- Kıbrıs Türk Barış Komutanlığı Askeri Savcı Yardımcısı Hakim Binbaşı İbrahim Korkmaz, 3. Kolordu Komutanlığı Adli Müşavirliğine vekaleten,

- 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimi Binbaşı Hüseyin Gedik, Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşavirliği Adli ve İdari Davalar Şube Müdürlüğüne,

- Jandarma Genel Komutanlığı Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Askeri Savcı Yardımcısı Hakim Kıdemli Yüzbaşı Gürsel Kenar 5. Piyade Eğitim Tugayı Askeri Savcılığına,

- 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakim Yardımcısı Hakim Binbaşı Seyfi Bulduk, Jandarma Genel Komutanlığı Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 5. Zırhlı Tugay Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi Kıdemli Yüzbaşı Cihangir AYDIN, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Asayiş Kolordu 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Disiplin Subaylığına,

- 9. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakim Yardımcısı Hakim Binbaşı Oğuz Üstünel, 9. Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Askeri Savcı Yardımcısı Hakim Kıdemli Yüzbaşı Hasan Çağrıcı, 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına,

- 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcısı Hakim Kıdemli Yüzbaşı Murat SEVİM, 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi Hakim Kıdemli Yüzbaşı Yavuz Erdoğan, 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığına,

- 48. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı Askeri Savcı Yardımcısı Hakim Kıdemli Yüzbaşı Hakan Candar, 48. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı Askeri Savcılığına ,

- 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakim Yardımcısı Hakim Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Yayla, 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi Hakim Kıdemli Yüzbaşı Uğur İrici, Kara Kuvvetleri Adli Müşaviri Hukuk İşleri Müdür Yardımcılığına,

- Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Askeri Mahkemesi Askeri Hakimi Kıdemli Yüzbaşı Ali Koçyiğit, Kara Kuvvetleri Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimi Kıdemli Yüzbaşı Yener Mutlu Kaynar, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Disiplin Subayı Hakim Yüzbaşı Mehmet Tezcan, Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcılığına,

- 12. Mekanize Piyade Tugayı Askeri Mahkemesi Askeri Hakim Yardımcısı Hakim Yüzbaşı Erdem KILIÇ, 2. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine, 

- Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Asayiş Kolordu 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Disiplin Subayı Hakim Kıdemli Üsteğmen Ziya Kemal GÖZDAŞ, 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakimliğine,

- 3. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Yardımcı Askeri Savcısı Ahmet Tanyer, Jandarma Genel Komutanlığı  Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hakim Yardımcılığına.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.