13 °C

Ayçiçeği saplarını bakın nasıl değerlendirdi

Ayçiçeği saplarının ısı ve ses izolasyonunda kullanılabileceği tespit edildi

Ayçiçeği saplarını bakın nasıl değerlendirdi

 

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı Yenice Meslek Yüksekokulu'nda görevli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Tuncay Efe tarafından yapılan araştırmada, ayçiçeği saplarından üretilen izolasyon levhalarının, konut ile iş yerlerinin iç mekanlarında, çatı altlarında ses ve ısı izolasyon maddesi olarak kullanılabileceği belirlendi.
 
1-098.jpg
 
Efe, yaptığı açıklamada, "Ayçiçeği Bitkisi Saplarının İzolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" adlı çalışmasını, daha önce görev yaptığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde doktora çalışması olarak oluşturduğunu söyledi.
 
[PAGE]
 
Çalışmanın amacının her yıl Türkiye'de ve dünyada birçok tarımsal atık gibi hasat sonrası tarlalarda atıl olarak bırakılan, yakma dışında bir işe yaramayan ayçiçeği saplarının alternatif izolasyon levhası üretiminde kullanılma imkanlarını araştırmak olduğunu dile getiren Efe, bu kapsamda Kahramanmaraş'ın Kılılı beldesinden ayçiçeği bitkisi saplarının toplandığını, levha üretmek için dikey ve yatay olarak dizayn edildiğini bildirdi.
 
2-100.jpg
 
Efe, levhaların mekanik ve fiziksel testlerinin yapıldığını ve ayçiçeği sapı esaslı levhaların sonuçlarının kontrol levhasındakilerle karşılaştırıldığını belirterek, elde edilen test sonuçlarının ayçiçeği saplarından üretilen izolasyon levhalarının, konut ile iş yerlerinin iç mekanlarında, çatı altlarında ses ve ısı izolasyon maddesi olarak kullanılabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Ayçiçeği saplarından oluşturulan levhaların mekanik özelliklerinin, yüksek mukavemet gerektiren yerlerde kullanılması için uygun yeterlilikte olmadığına işaret eden Efe, "Özellikle ayçiçeği saplarının atmosfer koşullarında yanmazlık özelliği, ısı yalıtımı ve yangın geciktirici malzeme üretimi için uygun ham madde olduğunu gösterdi" dedi.
 
[PAGE]
 
Efe, çalışmada üretilen levhaların günümüzde üretilen diğer izolasyon malzemeleriyle karşılaştırıldığında, mekanik özellikleriyle çarpma, sürtünme gibi etkilere karşı dirençli bir malzeme, iyi ses ve ısı yalıtım özellikleriyle de alternatif bir izolasyon malzemesi olma özelliği taşıdığını anlatan Efe, şöyle konuştu:
 
3-089.jpg
 
"Ayçiçeği saplarının yongalanmadan kullanılması iş gücü, enerji, zaman, yatırım maliyetleri için uygun. İzolasyon levhaları üretiminde kullanılan ve doğada birçok dengesizliğe yol açan fosil kaynaklı sentetik polimerler yerine her yıl hasat sonrası tarlalarda atık olarak bırakılan ve rasyonel anlamda değerlendirilmeyen ayçiçeği saplarının bazı proseslerden geçirilerek kullanılması ekosistem dengesi bakımından fayda sağlayacaktır. Gerçekleştirilen bu çalışma, ülkemizde üretilmeyen bir ürünün üretimi için ön çalışma özelliği taşımaktadır. Ekonomik değeri olmayan ayçiçeği ve benzeri lignoselülozik tarımsal atıklar ekonomik bir değer kazanmış olacaktır. Yeni bir iş kolu olarak istihdam imkanı sağlanmış olacak, dolayısıyla ülkemizin en önemli sorunlarından olan işsizlik için de açılım elde edilecektir. Ürünün ülkemizde üretilmesi nedeniyle iç ve dış pazarlarda satış imkanı doğacaktır. Bir yıllık ayçiçeği tarımı rakamlarından yola çıkılarak yapılan bir hesaplamayla tarlada atık olarak bırakılan ayçiçeği saplarından 1 yılda yaklaşık olarak 286 bin 172 adet kapı üretmek mümkün olacaktır. Bu çalışma, üretim sürecinin kısalığı ve basitliği, enerji gereksiniminin benzer üretimlere göre oldukça az olması, ortaya çıkan üretim atıklarının çok az oluşu ve çevreye zarar vermemesi, orman kaynaklarının kullanımını önemli ölçüde azaltması gibi sonuçlarıyla ulusal ve küresel anlamda çevre sağlığına olumlu katkılar sağlayacaktır."
 
Fatih Tuncay Efe, bu malzeme için Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusu yaptıklarını, bunun da değerlendirilmeye alındığını sözlerine ekledi.
 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.