12 °C

Bankacılıkta izne tabi işlemlerde değişiklik yapıldı

Bankanın hisselerinin icra dairesinden satın alınması durumunda pay edinim ve devir hükümleri uygulanacak.

Bankacılıkta izne tabi işlemlerde değişiklik yapıldı

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, bir bankanın hisselerinin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması durumunda da, pay edinim ve devir hükümleri uygulanacak.

Yönetim Kurulu, banka genel kurul toplantılarına katılanların yükümlülükler çerçevesinde Kuruldan izin alınıp alınmadığının tespitini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Kuruldan gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle yetkili olmayan pay sahiplerinin banka genel kurullarında ortaklık hakkı kullandığının belirlenmesi halinde, alınan kararların iptali için işlem başlatılması istenecek. Aksi halde Kurum, gerekli tedbirleri alacak.

Gerek bu durumda, gerekse genel kurul kararının iptali için girişimde bulunulmasına karşın, hisse devrinin Kurulca uygun görülmemesi halinde, temettü ortakları hariç, ortaklık hakları Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılacak. Ancak Fon, bu hisselerle ilgili rüçhan hakkı kullanamayacak.

Halka açık olmayan bir bankanın sermayesinin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip bir tüzel kişinin paylarının el değiştirmesi halinde de, ilgili bankanın bu paylara tekabül eden hisselerine ait temettü hariç ortaklık haklarının kullanılabilmesi için de, Kuruldan izin alınacak. Bu yapılmadığı takdirde ilgili bankanın genel kurulunda yetkili olmayan pay sahiplerinin oy kullandığı kabul edilecek.

Borsada edinilen paylar

Borsada edinilen paylarla ilgili hükümleri de değiştiren yeni düzenleme uyarınca, hisseleri borsada işlem giren bankaların da, hisse ediniminin Yönetmelikte öngörülen oranlarda olması durumunda, ortaklık haklarının kullanılabilmesi için Kuruldan izin alınması gerekecek. Söz konusu oranların, bankaların borsa dışından elde edilen hisseleri de dahil borsada işlem gören hisselerin edinilmesi ile gerçekleşmesi halinde de bu şart aranacak.

Hisseleri borsada işlem gören ve bir bankanın sermayesinin yüzde 10 ya da daha fazlasına sahip bir tüzel kişinin borsada işlem gören paylarının hakim ortağının değişmesine yol açacak oranlar dahilinde borsadan edilmesi halinde de, temettü dışındaki ortaklık haklarının kullanılabilmesi için Kurul izni zorunluluğu bulunacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.