27 °C

Başkent Doğal Gaz'da ihale süreci bu yıl tamamlanacak

ÖİB, blok hisse satışı yoluyla yapılacak özelleştirmeye ilişkin ihale sürecini 2010 yılında tamamlamayı hedefliyor

Başkent Doğal Gaz'da ihale süreci bu yıl tamamlanacak

ANKARA - Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Başkent Doğal Gaz'ın blok satış yoluyla yapılacak özelleştirmesine ilişkin ihale süresinin bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Aksu, Enerji Sektöründe Özelleştirmeler Arenası'nda yaptığı konuşmada, 1,2 milyon abone sayısı ile Türkiye'nin ikinci büyük doğal gaz dağıtım şirketi olan Başkent Doğal Gaz'ın özelleştirme çalışmalarının 2 Temmuz 2009 tarihinden bu yana hızla devam ettiğini ve hazırlık aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Ankara bölgesinde monopol olan şirketin, 2037 yılına kadar geçerli doğal gaz dağıtım lisansına sahip olduğunu ifade eden Aksu, ayrıca şirketin kullandığı dağıtım tarifelerinin 2017'ye kadar da ABD dolarına endekslendiğini anlattı.

Aksu, blok hisse satışı yoluyla yapılacak bu özelleştirmeye ilişkin ihale sürecinin 2010 yılında tamamlanmasının hedefleri arasında olduğunu belirterek, Başkent Doğal Gaz'ın özelleştirme çalışmalarını interaktif şekilde piyasadaki talep ve duyarlılıkla, kamu menfaatini ön planda tutarak yapılandırdıklarını anlattı.

"Çok kısa zamanda ihaleye çıkabilecek durumdayız" diyen Aksu, Türkiye'de yatırım yapmak için kalan ender fırsatlardan birisi olduğuna da işaret etti.

Elektrik dağıtım özelleştirmeleri

Aksu, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi kapsamında, özelleştirme programında bulunan ve 20 dağıtım şirketi olarak yapılandırılan TEDAŞ'a bağlı 16 dağıtım şirketi bulunduğunu hatırlatarak, bu 20 şirketten 8 dağıtım şirketinin ihale işlemlerinin tamamlandığını ve devir aşamasına gelindiğini, bugüne kadar ihalesi tamamlanan 11 bölgenin özelleştirmesinden de 5,1 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtti.

İdare portföyünde bulunan kalan 7 dağıtım bölgesinin özelleştirme hazırlıklarının bir bölümü için tamamlandığını ve ilan aşamasına gelindiğini ifade eden Aksu, kalan tüm bölgelerin 2010 yılı içerisinde ihale işlemlerinin tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Elektrik üretim özelleştirmeleri

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Aksu, elektrik üretim sektöründe ÖİB tarafından gerçekleştirilen ilk özelleştirme işleminin 2008 yılında, 141 megavat kurulu güce sahip ADÜAŞ'ın 510 milyon bedelle özelleştirmesinin tamamlanması olduğunu söyledi.

23 bin 975 megavat olan EÜAŞ toplam kurulu gücünün 16 bin 349,4 megavat olan kısmının özelleştirme kapsamında olduğuna işaret eden Aksu, buna göre, özelleştirme kapsamındaki tesislerin EÜAŞ toplam kurulu gücünün yüzde 68'i ve Türkiye toplam kurulu gücünün ise yüzde 39'unu teşkil ettiğini kaydetti.

Özelleştirme kapsamındaki 18 termik, 27 hidrolik ve 56 akarsu elektrik santralinin bulunduğunu belirten Aksu, bunlardan 52 akarsu santralinin 19 grup halinde işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihaleye 613 yatırımcının teklif verdiğini söyledi.

EÜAŞ'a ait üretim tesisine ilişkin özelleştirme çalışmalarında gelinen aşamada, tesislere ilişkin strateji raporunun tamamlandığını hatırlatan Aksu, stratejinin ana unsurlarını, 13 termik ve 27 hidroelektrik santralin 9 portföy grubu halinde, portföy grupları dışında tutulan 4 termik santralin (Hamitabat, Çan, Seyitömer ve Soma A-B) ise öncelikli olarak özelleştirilmesinin oluşturduğunu bildirdi.

Portföy grupları oluşturulurken bir yandan geniş yatırımcı yelpazesine hitap edecek 350 ile 2800 megavat arasında değişen büyüklüklerde, bir yandan da farklı ilgi alanlarını kapsayacak içerikte portföy kombinasyonlarının amaçlandığını söyledi. Aksu, bu doğrultuda 3 adet termik santral portföyü, 2 adet termik ve HES içeren karma portföy ve 4 adet de sadece HES içeren portföyün yapılandırıldığını kaydetti.

Aksu, özelleştirme zamanlamasındaki hedeflerinin, yapılması gereken kanun değişikliklerinin gerçekleştirilmesini müteakip 1. yarıyıl sonunda öncelikli tesisler ile başlayarak, portföy grupları ile devam ettirmek gerektiğini söyledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap