Bürokrasiye kimlik no 'dur' diyecek

Kamuda bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi hazırlanan yönetmelik işleme girdi. Kamuda bir çok uygulamada evrak yerine TC kimlik no istenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Bürokrasinin azaltılması amacıyla yapılan değişikliklerle bazı işlemler basitleştirilirken, istenen belgeler azaltıldı. Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik, Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere ait 84 adet yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliklerle, çeşitli kuruluşların, sınav, başvuru gibi işlemlerinde "TC Kimlik Numarası" beyanı zorunla hale getirildi.

Yönetmeliklere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde müracaatların ruhsatlandırılmasında, şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasının beyanı gerekecek. Maliye Bakanlığı'nın Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, iç denetçi aday belirleme sınavına katılmak isteyenler, TC kimlik numarası yazılı beyanında bulunacak.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile "nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri" ifadesi, "TC kimlik numaraları" olarak değiştirildi. Evlenme yardımı ifadesi de "aile yardımı bildirimi ödeme belgesine bağlanır" ifadesi ile açıklık getirildi. Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gerekli belgeler kısımına, TC kimlik numarası yazılı beyanı ifadesi getirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, işletme izni ve kısmi işletme izni başvurusunda, gerçek kişiler için TC kimlik numarası beyanı istenirken, Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tescil edilecek gemilerin ibraz edeceği belgeler, yeniden düzenlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile fona ilk defa veya yeniden atanacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce istenecek belgelerde değişikliğe gidilirken, "TC kimlik numarası beyanı" istendi.

"Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "nüfus cüzdanı" ibaresi "TC kimlik numarası" olarak değiştirildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile sınav işlemlerinde istenecek belgelerde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün Türkiye Petrolleri anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile "TC Kimlik Numarası" beyanı zorunlu hale getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylardan, TC kimlik numarası yazılı beyanı istenecek.


Noter onayı aranmayacak


Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile gemiadamları sınavları kimlik belgelerinde noter onaylı ibaresi, "Liman Başkanlıkları tarafından" onaylı olarak değiştirildi.

Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle çalışma ruhsatı ön izninde "noterden tasdikli tebligat adresi" ibaresi, "tebligata esas adres beyanları ile ikametgah adresi beyanları" olarak değiştirildi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun "Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğiyle "adli sicil belgesi" ibaresi, "adli sicil kaydına ilişkin beyanını" olarak değiştirildi.

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile geçiş yolu ön izin belgesi düzenlettirmek üzere, tesis yapılacak yerin tapusu, çaplı tasarruf belgesi, zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noter tasdikli bir örneği istenecek.

(AA)

Bu konularda ilginizi çekebilir