6 °C

Çılgın proje 27 Nisan'da

AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Erdoğan, 2023 yılını hedefledikleri beyannamenin 5 ana başlıktan oluştuğunu belirtti.

Çılgın proje 27 Nisan'da

İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında 12 Haziran seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, kamuoyunda merakla beklenen çılgın projeyi 27 Nisan 2011 tarihinde açıklayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılını hedefledikleri ve 2023'e kadar Türkiye'nin her meselesini ele aldıkları Seçim Beyannamesinin 5 ana başlıktan oluştuğunu belirterek, bu başlıkların, "İleri demokrasi" , "Büyük ekonomi", "Güçlü toplum", "Yaşanabilir çevre ve marka şehirler" ile "Lider ülke" olduğunu bildirdi.

Erdoğan'nın konuşmasından satırbaşları söyle;

"AK Parti'nin seçim beyannamesi içinde, Kaf Dağı'nı asla göremeyeceksiniz. Bu beyannamede, ulaşılamaz hedeflere, ulaşılamaz hayallere, masalımsı vaadlere asla rastlamayacaksınız. AK Parti'nin seçim beyannamesi, hayal tacirliği yapmak, umut simsarlığı yapmak için değil, Türkiye'ye son derece güçlü, makul, mantıklı bir yol haritası çıkarmak için hazırlanmıştır." 

"Bu beyanname, 'dostlar alışverişte görsün' niyetiyle ya da vitrin düzenlemek, laf kalabalığı yapmak, orta sahada top çevirmek gayesiyle hazırlanmış bir beyanname değildir. AK Parti'nin seçim beyannamesi, önceki tüm beyannamelerimiz gibi, son derece detaylı bir şekilde hazırlanmıştır. Hedefler net olarak konulmuş, bu hedeflere ne şekilde ve hangi takvimle ulaşılacağı net olarak ifade edilmiştir. Beyannamenin hazırlanmasında 'popülizm'den büyük bir hassasiyetle sakınılmıştır."

"12 Haziran seçimlerinde, biz, nezaketi elden bırakmayacağız. Nezaket, zarafet, karşılıklı saygı üzerine bir propaganda süreci yürüteceğiz. Biz, yalanlar, iftiralar, ithamlar, karalamalar üzerine bir kampanya değil, planlar, projeler, hedefler üzerine bir kampanya yürüteceğiz. İşte bugün açıkladığımız bu beyanname, net bir Türkiye fotoğrafıyla birlikte Türkiye'ye bir gelecek vizyonu çizen bir beyannamedir"

En önemli proje yeni anayasa projesi

''2011 Seçim Beyannamemizin, 2023 yol Haritamızın en önemli ve bir numaralı projesi, 'yeni anayasa projesi'dir''

''AK Parti olarak, 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından, yeni bir Anayasa çalışmalarını başlatıyoruz. Türkiye'yi vesayetten, müdahalelerden arındıracak, ülkenin ufkunu açacak, ekonomiyi, dış politikayı, demokrasi ve özgürlükleri destekleyecek bir Anayasa'yı gündemimize alacağız. Yeni Anayasa, demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak. Yeni Anayasa, önümüzdeki seçimde oluşacak yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanacak. Yeni Anayasa, yeterince kısa, öz, açık, insan odaklı ve özgürlükçü olacak'' dedi.

İstanbul'da iki yeni şehir kuracağız

İstanbul'un nüfusunun 15 milyonun üzerinde olduğunu ve 17 milyona doğru artacağını belirten Erdoğan, "Bunu düşünerek, İstanbul'da iki yeni şehir kuracağız. Bakınız iki yeni şehirden bahsediyorum. Biri Avrupa yakasında, biri Anadolu yakasında. Ey muhalefet sakın siz de projelerinizi açıklarken bunu kapmaya kalkmayın. Patenti bize ait" diye konuştu.

Erdoğan, 10 gün, 15 gün arayla yapacakları sunumlarda bu şehirlerin mimari çalışmalarını, animasyon projelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Bütün sermayeyi bugün tüketmeyelim diyoruz. Onları inşallah o açıklamalarda sizlere göstereceğiz" dedi.

Milletin avukatıyım

Yeni dönemin önemli alanlarından birinin "Adalet Sistemi" olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, güven veren bir adalet sisteminin tesis edilmesi ve üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçilmesinin AK Parti'nin 8,5 yıl boyunca verdiği en kararlı mücadele alanlarından biri olduğunu dile getirdi.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeni dönemde, yargılamalar daha hızlı şekilde sonuçlandırılacak, bununla ilgili altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. İstinaf Mahkemeleri faaliyete geçirilecek, uzlaşmazlıklar için alternatif çözüm yolları üretilecektir. Hakim, savcı ve yardımcı personel sayısını artırıyoruz. Adli Tıp Kurumunun kapasitesini yükseltiyor, avukatlık hizmetlerini daha da etkinleştiriyoruz.

Bütün bu reformların neticesinde, millet adına karar veren, vicdanıyla karar veren, birilerinin arka bahçesi olan değil, milletin vicdanını temsil eden bir adalet ve yargı sistemini inşa etmiş olacağız. Burada parantez açarak bir şey söylemek zorundayım... İkide bir ana muhalefet partisi genel başkanı bir şey söylüyor benimle ilgili. O da şu; güya benim özellikle bir savcı olduğumdan bahsediyor. Hiçbir yerde bu ifadeyi kullanmış değilim. Doğru değil, doğru olmayan bir ifade. Benim kullandığım ifade şudur: Ben milletin avukatıyım... Hiçbir zaman o ifadeyi kullanmadım. Tam aksine ana muhalefetin başındakiler veya mensupları bu ifadeleri kullandılar.

AK Parti iktidarları döneminde, çeteler ve mafya en büyük darbeyi almış, ülkenin kaynaklarını ve enerjisini emen çete ve mafya örgütlenmeleri adalete sevk edilmiştir. Çetesiz, mafyasız, cuntasız bir Türkiye için mücadelemizi cesaretle, kararlılıkla sürdürüleceğiz. Devlet-millet kaynaşmasını sağlayacak Kamu Yönetimi Reformu Yasa Tasarısı, çıkarılan engeller nedeniyle gerçekleştirilememişti. Yeni Anayasa'yla birlikte, kamu yönetimi de kapsamlı bir reforma tabi tutulacaktır."

İkinci ana başlık Büyük Ekonomi

"Türkiye Hazır... Hedef 2023.." sloganıyla hazırladıkları seçim beyannamesinin ikinci ana başlığının "Büyük Ekonomi" olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, 2002 yılı sonunda AK Parti'nin, iktidarı devralmasından itibaren sağlıklı, istikrarlı ve güvenli bir zeminde büyüme kaydettiğini ve büyümeye de devam ettiğini belirtti.

Para politikalarından ve mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermediklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekonomide disiplini tavizsiz şekilde sürdüreceğiz. Daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz, ekonomide önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Gayri safi yurt içi hasılanın, 2015 yılında 1 trilyon 76 milyar dolara, 2019 yılında 1 trilyon 486 milyar dolara, 2023 yılında da 2 trilyon 64 milyar dolara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kişi başına milli gelir; 2015 yılında 14 bin, 2019 yılında 18 bin 685, 2023 yılında da 25 bin 76 dolar seviyesine yükselecek.

İhracatımız; 2015 yılında 201 milyar dolara, 2019 yılında 317 milyar dolara ve 2023'te de 500 milyar dolara yükselecek. Vergi politikası, ekonomik büyümeyi, yatırımı ve istihdamı destekleyecek ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasını sağlayacak şekilde gözden geçirilecektir. Kayıt dışılık azaltıldıkça vergi oranları da azalacaktır.

Para politikası, finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul, dünyadaki ilk 10 finans merkezi içinde yer alacaktır. Bu stratejik hedef doğrultusunda gerekli beşeri, fiziki, teknik, vergisel ve hukuki tedbirler alınacaktır. İMKB'de işlem gören Türk şirketi sayısı en az 1000 olacaktır. İşlem gören yabancı şirket sayısı ise Türk şirketi sayısından fazla olacak ve en az 10 ülkeyi temsil edecektir."

1 milyon işsizi istihdam edeceğiz

Seçim Beyannamesi'nde istihdam ve işsizlik konusuna özellikle ağırlık verdiklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, çalışabilir durumdaki bütün vatandaşlara iş sağlamanın en önemli önceliklerinden biri olduğunu, olmaya da devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde işsizlik sorununun, aynı zamanda bir mesleksizlik sorunu olduğu gerçeğinden hareketle, işsizlerimize beceri kazandırmak amacıyla Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi'ni (UMEM) başlattık. Beş yıl devam edecek bu proje ile her yıl 200 bin kişi olmak üzere 1 milyon işsizimizi eğitimden geçirecek ve işe yerleştireceğiz. Bu proje, sadece bir eğitim projesi değildir; aynı zamanda işletmelerimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırma projesidir. Ülkemizin 81 ilindeki 121 teknik ve endüstri meslek lisesini aynı zamanda uzmanlaşmış meslek edindirme merkezleri haline getirdik. Bu merkezleri modern teknoloji ile donattık.

AK Parti'nin 2023 vizyonu, daha nitelikli iş gücü, daha güvenceli iş, daha kaliteli bir çalışma hayatıdır. İşsizlik oranını 2023 yılı itibarıyla yüzde 5'e indirmeyi, istihdam oranını da yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.

Tarım dışı istihdamın büyüme esnekliğini, 2010-2023 döneminde 10 puan artışla 0,52 seviyesinden 0,62'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Tarım dışı sektörde bugün yüzde 30 civarında olan kayıt dışı istihdam oranını 2023 yılında yüzde 15'e indirmeyi hedefliyoruz.

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranını yüzde 2 seviyesinden 2023 yılında yüzde 8'e çıkarmayı planlıyoruz. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için, önümüzdeki dönemde önemli bazı projeleri de hayata geçiriyoruz. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları kapsamında işsiz vatandaşlarımızın nitelik ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz iş gücü yetiştirme kurslarından her yıl 400 bin işsizimizi yararlandıracağız. İş gücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin daha fazla istihdam edilebilmelerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaparak, işe yerleştirilme oranını 2009 yılındaki yüzde 23 seviyesinden 2015 yılına kadar yüzde 40'a çıkaracağız.

'Meslek Danışmanı Programı' adını verdiğimiz bir projeyi de bu yeni süreçte başlatıyoruz. Bu program kapsamında, İŞKUR'a kayıtlı her işsiz için bir 'İş ve Meslek Danışmanı' belirleyeceğiz. Bu danışmanlar işsizlerimize birebir hizmet verecekler, tıpkı aile doktorluğu gibi... Mesleksiz tüm iş arayanlara mesleğe yönlendirme hizmeti sunacaklar. Danışmanlar, ayrıca yeni bir meslek alanı seçiminde ve işe girmek için gerçekçi bir plan oluşturmasında vatandaşlarımıza yol gösterecekler."

Başbakan Erdoğan, bu sayede meslek edinme, iş arama ve bulmada birebir, kişiye özgü ve yakından takip edilen bir süreci hayata geçireceklerini söyledi.

Çılgın proje 27 Nisan'da

Erdoğan, kamuoyunda merakla beklenen çılgın projeyi 27 Nisan 2011 tarihinde açıklayacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde seçim beyannemesini açıklamasının ardından toplantı salonundan ayrılırken, bir gazetecinin, ''Sözünü ettiğiniz çılgın proje İstanbul'da kurulacak iki şehir mi?'' sorusu üzerine, ''Onu karıştırmayın. Onu 27 Nisan'da açıklayacağım'' dedi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.