10 °C

Demokratikleşme Paketi Meclis’e sunuldu

Demokratikleşme Paketi olarak bilinen Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu

Demokratikleşme Paketi Meclis’e sunuldu

ANKARA (DÜNYA) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz eylül ayında açıklanan ve kamuoyunda Demokratikleşme Paketi olarak bilinen Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu.

17 maddelik tasarı ile seçim propagandalarında Türkçeden başka dil ve lehçelerde de propaganda yapılmasının önü açılıyor. Partiler tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkan sistemini uygulayabilecekler. Siyasi Partiler Kanununda yapılan değişiklikle siyasi partilerin bir ilçede teşkilatlanmaları için ilçe sınırları içindeki beldelerde teşkilat kurma zorunluluğu kaldırılıyor. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 7’sinden fazlasını alan siyasi partilere yapılan devlet yardımının yüzde 3'den fazla oy almış partilere de yardım yapılması sağlanıyor. Buna göre yapılacak yardım 1 milyon liradan az olamayacak.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yapılan değişikliğe göre, toplantı ve gösteri ve yürüyüşünün hakkının kullanılacağı yer ve güzergahın belirlenmesinde siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların görüşü alınması, ihtiyaç duyulması halinde birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı belirlenmesi, toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergahın yerel gazete ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinde ilan edilmesi konularında düzenleme yapılıyor.

Yine aynı kanunda yapılan başka bir değişiklikle açık yerlerdeki toplantı ve yürüyüşlerin güneş batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantıları ise gece saat 24.00’a kadar yapılabilmesine imkan sağlanıyor. Hükümet komiseri uygulamasına son verilerek, hükümet komiserine verilen görev ve yetki düzenleme kurullarına devrediliyor.

Özel okullarda farklı dile ve lehçelerde eğitim yapılacak

Tasarıyla Özel Öğretim kurumları kanununa tabi olmak üzere, vatandaşların günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde eğitim ve öğretim yapmak amacıyla özel öğretim kurumları açılabilecek. Bu kurumlarda eğitimi verilecek dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek.

Eğitim hakkını engelleyene hapis cezası geliyor

TCK'nın 112. maddesi 'Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi' şeklinde yeniden düzenlenirken cebir ve tehdit kullanarak  ya da başka bir davranışla kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına, öğrencilerin toplu olarak oturdukları  binaların ya da bunların eklentilerine girilmesine ve orada kalınmasına engel olanlara  2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. TCK'nın 113. maddesi de 'Kamu Hizmetlerinde Yararlanma Hakkının Engellenmesi' şeklinde yeniden düzenlenirken bir kamu faaliyetinin yürütülmesine, kamu kurumlarında ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarını verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına engel olanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklar.

Tasarıda TCK’nın 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' başlıklı 115. maddesi de değiştirilerek, kişilerin mensup oldukları dini inancın gereğini yerine getirmesinin  veya dini ibadet veya ayinlerin bireysel ya da toplu olarak yapılmasının engellenmesi yaptırım altına alınıyor. Söz konusu maddeye eklenen yeni bir fıkra ile bir kimsenin inanç,  düşünce veya  kanaatlerinden kaynaklanan  yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edilmesi veya bunların değiştirmeye zorlanması suç olarak tanımlanıyor.

Nefret suçlarına ceza geliyor

TCK’nın 122. maddesi de değiştirilerek dil, ırk , milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, işe alınmasını, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Ayrıca, köy isimlerinin değiştirilmesinin önü açılırken, siyasi partilere üyelik kolaylaştırılıyor. Adayların ön seçim propagandalarında Türkçeden başka dil ve yazıyla kendilerini ifade etmelerine imkan sağlanıyor. Belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyide kaldırılıyor.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.