Deniz ve iç sularda tarama için izin zorunluluğu

Deniz ve iç sularda tarama faaliyetinde bulunabilmek için kamu ve özel sektör, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden tarama yetki belgesi alacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Deniz ve iç sularda gerçekleştirilecek tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, deniz ve iç sularda tarama faaliyetinde bulunabilmek için kamu ve özel sektör, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden tarama yetki belgesi almak zorunda olacak. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, deniz ve iç sularda yürütülen tarama faaliyetlerini, bunlara ilişkin iş ve işlemleri, tarama işini yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri ve tarama vasıtalarını kapsıyor. Yönetmelik hükümleri, askeri kıyı ve deniz yapıları ile askeri tarama vasıtalarına uygulanmayacak. İç sularda sel/taşkın önleme, sulama, bataklık ve dere ıslahı amaçlı tarama faaliyetleri de yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecek. 
Deniz ve iç sulardaki tarama faaliyetlerinin emniyetli, güvenli ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde gerçekleştirilebilmesi için usul ve esasları belirleyecek Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünce, yönetmeliğe aykırı hareket ederek tarama faaliyetinde bulunanlara yönelik idari para cezası verme, tarama yetki belgesini askıya alma, iptal etme gibi idari yaptırımlar uygulanacak.

Bakan onayına esas olacak şekilde İdarenin izniyle başmühendislik kendi envanterindeki tarama vasıtaları ve personeli ile yurt dışında tarama faaliyetinde bulunabilecek, vasıtaları personelli/personelsiz olarak yurt dışında kiraya verebilecek.

Deniz ve iç sularda tarama faaliyetinde bulunabilmek ve tarama hizmeti verebilmek için kamu ve özel sektörün Genel Müdürlükten tarama yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. İdare tarafından verilen belgeye sahip olmayanlar hiçbir tarama faaliyeti gerçekleştiremeyecek ve tarama hizmeti veremeyecek. 

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir