DHMİ: Rekabeti kötüye kullanmadık

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, "rekabetin kötüye kullanılmasının söz konusu olmadığı" belirtildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

DHMİ'den yapılan açıklamada, bazı gazete ve haber sitelerinde yer alan "Rekabet Kurulu'ndan Devlet Hava Meydanlarına soruşturma" başlıklı haber üzerine yazılı bir açıklama yapıldığı kaydedildi. 

Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının bazı gazete ve haber siteleri tarafından yanlış yorumlandığı ifade edilen açıklamada, kuruluşun havalimanlarında yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak kiracılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullanmasının söz konusu olmadığına işaret edildi.  

Rekabet Kuruluna müracaat eden bir şirketin, DHMİ Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında, yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak 2006'da yayınladığı tarifeyle kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kutlandığı iddiasında bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Başvuruyu inceleyen Kurul, 24 Nisan 2012 tarih ve 12-21/561-159 sayılı kararında, DHMİ Genel Müdürlüğünün, Yer Tahsis Tarifeleri'nde, havalimanlarında arazi ve üzerinde yer alan tesisleri kiralayan teşebbüsler arasında, '31 Aralık 2005'ten önce ve sonra yer tahsisi yapılanlar' şeklinde bir ayrıma gitmek suretiyle ve bu kritere göre belirlediği fiyat tarifeleri yoluyla ilgili pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına, Rekabet Kurulu'nun vermiş olduğu 4 Temmuz 2007 tarih ve 07-56/668-231 sayılı kararın gereğini yerine getirdiğine, bu itibarla başvuru konusu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal etmediğine' Danıştay yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Başvuru sahibi şirket, Rekabet Kurulunun bu kararının iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Ankara 9.İdare Mahkemesi, 31 Ekim 2014 günlü kararıyla 'dava konusu işlemin iptaline' karar vermiştir." 

'Kuruluşumuz davada taraf değil'

Rekabet Kurulunca, mahkemenin gerekçeli kararının kayıtlarına intikal etmesi üzerine, "havalimanlarında yer tahsisi hizmetlerine ilişkin olarak kiracı teşebbüsler arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla DHMİ Genel Müdürlüğü hakkında aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına" karar verildiğinin bildirildiği kaydedilen açıklamada, "Bu bildirimde yer verilen hususlar hakkında yazılı savunmamızın gönderilmesini istemiştir. Açılan soruşturmanın konusu budur. Kuruluşumuz davada taraf değildir. Buna rağmen konu, bazı basın yayın organları tarafından farklı algı oluşmasına yol açacak bir şekilde haberleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı. 

Rekabet Kurumunca yapılan açıklamada da açılan soruşturmanın DHMİ'yi itham edici bir yönü bulunmadığı açıkça dile getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz." 

98235.jpg

Bu konularda ilginizi çekebilir