11 °C

DPT'nin Suriye ödeneği, proje bazlı kullandırılacak

Türkiye ile Suriye arasında yürütülen bölgesel iş birliği programı çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bütçesinde yer alan ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

DPT'nin Suriye ödeneği, proje bazlı kullandırılacak

ANKARA - DPT'nin, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, Müsteşarlık bütçesinde yer alan ödenekten, iş birliği programı kapsamında yer alan illerdeki kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişiler yararlanacak.

Mali destek kapsamı, hizmetin gerektirdiği hal ve belirli teklif çağrıları için il ve kuruluş bazında sınırlandırılabilecek.

Mali destekte, Türkiye ve Suriye arasında bölgelerarası iş birliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi istihdamın artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, teknik iş birliği ve yerel kapasitenin geliştirilmesi, araştırma-geliştirme, kültür ve turizm alanlarındaki projelere öncelik verilecek.

Kalkınma ajanslarının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen projeler, asil ve yedek liste olmak üzere ilgili kalkınma ajansı yönetim kurulunca onaylanacak ve değerlendirme raporuyla birlikte DPT'ye gönderilecek. Müsteşarlık, projeleri görüşmek üzere Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesini toplantıya çağıracak. Onaylanan projelerin uygulanmasına da proje sahipleri ile Kalkınma Ajansı arasında yapılacak sözleşmenin ardından başlanacak. Ödenekler de teklif çağrılarına uyumlu olarak kalkınma ajansına gönderilecek.

Bu arada, yönetmeliğe konulan bir geçici madde uyarınca, Gaziantep ve Kilis'te iş birliği programı kapsamında bulunan ve Gaziantep Valiliği tarafından yürütülmekte olan tüm iş ve işlemler de 31 Aralık 2010 tarihinden itibaren İpekyolu Kalkınma Ajansınca yürütülmeye başlayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.