DYH'den 'satış' açıklaması

Şirketin bir kısım varlıklarının satışı ile ilgili olarak çıkan haber ve yorumların spekülatif olduğu vurgulandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL – Doğan Yayın Holding (DYH), medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Doğan Yayın Holding'in KAP'a yaptığı bilgilendirmede; dün ve bugün, bazı basın yayın kuruluşlarında, şirketin bir kısım varlıklarının satışı ile ilgili olarak çıkan haber ve yorumların spekülatif içerikte olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"News Corporation teklifini geri çekmemiş tarafımızdan yapılan değerlendirme çerçevesinde teklifinin düşük bulunması ve koşullarının yeterli görülmemesi nedeniyle ikinci değerlendirme aşamasına alınmamıştır. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın, kesin yargı kararına bağlandığı halde ödenmemiş tek bir kuruşluk vergi borcu bulunmamaktadır. Şirketlerimizin değerinin aşırı şekilde yükseldiğine yönelik spekülatif yorumlar, geçmiş yılların değerleri ile karşılaştırıldığında hiçbir temele dayanmamaktadır.

Doğan Grubu'nun medyadan tamamen çıktığı yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu ve özellikle de yatırımcılarımızı yanıltıcı mahiyetteki söz konusu haberler hakkındaki değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.

Buna göre;

1- Daha önce konuya ilişkin olarak yaptığımız ve yukarıda tarihleri verilen özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak, Şirketimize yeni ortaklar alınması ve/veya bağlı ortaklıklarımızdaki ortaklık paylarının tamamen veya kısmen satılması, varlık satışı yapılması, hisse değişimi veya stratejik ortaklıklar kurulması da dahil olmak üzere, muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında, teklifleri ciddi ve koşulları uygun bulunan kurumlar ile çalışmalar, danışman kuruluş (Goldman Sachs) refakatinde halen devam etmektedir. Mevcut durum itibariyle kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

2- Yürütülmekte olan çalışmalar esnasında ilgi duyan çok sayıda kurumun, imzalanan gizlilik sözleşmesi kapsamında "bağlayıcı olmayan" teklifleri alınmıştır. Bağlayıcı olmayan tekliflerin alınmasının gerekçesi, önümüzdeki günlerde açılacak "veri odası" (due dilligence) sürecine, ciddi ve koşulları uygun olan alıcıların dahil edilmek istenmesidir. Bu kapsamda, News Corporation ile birlikte diğer bazı kurumlar, vermiş oldukları tekliflerin düşük bulunması ve koşullarının yeterli görülmemesi nedeniyle tarafımızdan sürecin dışında bırakılmıştır. Bu itibarla, News Corporation'ın teklifini geri çektiği şeklinde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

3- Söz konusu süreç, Şirketimiz varlıklarının/iştirak paylarının satışı ile sonuçlanabileceği gibi, yeni ortaklık/ortaklıklar kurulması ile de sonuçlanabilir. Çalışmalar sonucunda, gelecek "bağlayıcı" (nihai) tekliflerin hiç birisinin uygun bulunmayabileceği (herhangi bir satış olmayabileceği) ihtimalinin de, yatırımcılarımız tarafından göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Bu itibarla, Şirketimizin medyadan tamamen çıktığı veya çıkacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

4- Diğer taraftan, yine medyada yer alan haberlerde, bir yandan satışa sunulan varlıkların/iştirak paylarının değerinin yaklaşık 2 milyar USD civarında olacağı, diğer yandan da Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarının İMKB'deki değerlerinin yüksek olduğu ima edilerek, satış değerleri üzerinde spekülasyon yapılmak istenmektedir. Hatırlatmak gerekir ki  global kriz ve vergi davaları ile ilgili süreçler öncesinde Şirketimizin İMKB'deki piyasa değeri Mayıs 2006'da 3,5 milyar USD, Kasım 2007'de 3 milyar USD civarındadır. Dolayısı ile bu tarz haberler şirketlerimizin değerleri üzerinde spekülasyon yaratmaya yönelik olarak görülmektedir. Bu aşamada, sürecin ne şekilde sonuçlanacağı henüz belli olmadığından, satış değerine ilişkin olarak medyada yer alan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

5- Son olarak, medyada yer alan yanlış ve yanıltıcı haberlerin aksine, bağlı ortaklıklarımızın aleyhine yargı kararına bağlanmış olup da ödenmemiş bir vergi borcu bulunmamaktadır. Vergi cezaları ile ilgili olarak yerel ve yüksek mahkemeler nezdindeki yasal süreçler halen devam etmektedir." 

Bu konularda ilginizi çekebilir