16 °C

EPDK davasına bakan hakime 10 yıl

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, akaryakıt firmaları ile EPDK arasındaki 5 davada, görevini kötüye kullandığı belirlenen Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Kakı'ya toplam 10 yıl hapis cezası veren Yargıtay 4. Ceza Dairesi kararının temyiz istemini reddetti

EPDK davasına bakan hakime 10 yıl

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2009 yılında yürüttüğü "Simsar" operasyonuna adı karışan ve akaryakıt firmaları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasındaki 5 ayrı davada görevini kötüye kullandığı belirlenen Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Metin Kakı, 10 yıl hapis yatacak.

EPDK, lisanssız bayilik faaliyetlerinde bulunan kişilere akaryakıt satışı yaparak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle, Bölünmez Petrolcülük Anonim Şirketine 49 milyon 247 bin 740 lira idari para cezası verdi.
Bölünmez Petrolcülük anonim şirketi adına Süleyman Bölünmez, EPDK üyeleri Yusuf Günay ve 8 arkadaşı aleyhine haksız fiil nedeniyle tazminat davası açtı, 49 milyon 297 bin 740 liralık idari para cezasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması istemiyle de davacı oldu.
Bölünmez'in davayı Konya'da açması nedeniyle dosya, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme Hakimi Mehmet Metin Kakı hakkında, davacı şirket lehine davranarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla dava açıldı.
Kakı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde yargılandı.

4. Ceza Dairesi 10 yıl verdi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Kakı hakkında, baktığı 5 ayrı davada görevini kötüye kullandığı sonucuna vararak, toplam 10 yıl hapis cezası verdi.
Dairenin kararında, EPDK Başkanlığının Bölünmez Petrolcülük Anonim Şirketine verdiği 49 milyon liralık idari para cezası nedeniyle şirket tarafından EPDK üyeleri aleyhine açılan tazminat davasında, EPDK üyelerinin kamu personeli olduklarını, Anayasa ve İdari Yargılama Kanunu uyarınca konunun idari yargının görev alanına girdiğini göz ardı edip yapılan itirazlara rağmen davayı esastan görüşmeye devam ettiğinin belirlendiği kaydedildi.
Kararda, Kakı'nın, idari para cezasının iptali yönünde talep olmamasına rağmen, ihtiyati tedbir yoluyla 63 milyon lira teminat karşılığı tahsilinin durdurulmasına karar vererek, yapılan itirazları gerekçesiz reddedip duruşma gününü öne alarak Anayasa aykırılık iddiasıyla dosyayı Anayasa Mahkemesine gönderdiği vurgulandı. Hakim Kakı'nın, tedbirin devamı ve dosyanın dönüşüne kadar davanın ertelenmesine karar vermek suretiyle kurumun zararının oluşmasına neden olarak görevde yetkisin kötüye kullandığının anlaşıldığı bildirildi.
Daire, bu suçtan Kakı'ya Türk Ceza Kanunun (TCK) 257/1. maddesi uyarınca, suç işleme biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kastının yoğunluğu gözetilerek takdiren 2 yıl hapis cezası verdi.
Daire, "Simsar" operasyonuna adı karışan petrol şirketleriyle ilgili baktığı 4 davada daha görevini kötüye kullandığını belirlediği Hakim Kakı'ya, her suçtan 2'şer yıl hapis cezası daha verdi.

İndirim, erteleme, seçenek yaptırım uygulanmayacak

Daire, her bir suçtan verdiği 2'şer yıllık hapis cezasına, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki davranışları göz önüne alınarak TCK'nın takdiri indirim nedenlerini içeren hükümlerini uygulamadı.
Heyet, Kakı'yı, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, velayet hakkından, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bıraktı. Kakı, mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamayacak.
Sanığı, cezası boyunca kamu göreviyle ilgili hak ve yetkilerini kullanmaktan da yoksun bırakılmasına karar veren Daire, Kakı hakkında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesini, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanacağına ilişkin TCK'nın 50. maddesini uygulamadı.
Heyet, sanığa verilen cezanın ertelenmesi halinde suç işlemekten çekineceği konusunda kanaat oluşmadığından, sanık hakkında hapis cezasının ertelenmesine ilişkin TCK'nın 51. maddesinin uygulanmamasına hükmetti.
Davacı Metin Kakı, Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararını temyiz etti.
Temyiz istemi üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kurul, sanığın kanunda öngörülen bir haftalık süre geçtikten sonra hükmü temyiz ettiğini belirleyerek, istemi reddetti.
Böylece hakim Kakı hakkında 5 ayrı suçtan verilen toplam 10 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Hakim Metin Kakı, 10 yıl hapis yatacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap