Finansman şirketleri karşılık ayırmayacak

Bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacak için özel karşılık ayırma zorunluluğu 1 Mart 2011'e ertelendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Finansal  kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacak için özel karşılık ayırma zorunluluğu 1 Mart 2011'e ertelendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik ile, bir borçludan birbirinden bağımsız birden fazla alacaklarda, tebliğde belirtilen sürelerde gecikme olmaması halinde özel karşılık ayrılması 1 Mart 2011 tarihine kadar şirketin ihtiyarında olacak. Önceki uygulamada söz konusu süre 1 Mart 2010 tarihinde sona ermişti.

Söz konusu değişiklik 1 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir