Hava Kuvvetleri Komutanlığı, subay alacak

Adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine yapabilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, muvazzaf ve sözleşmeli subay alacak.

Komutanlığın personel alımına ilişkin duyurusuna göre, uçak bakım, muharebe, istihkam, piyade, ulaştırma, levazım, ikmal, maliye, personel, uzman tabip ve pratisyen tabip, diş tabibi ve eczacı, mühendis ve öğretmen ihtisasları için istihdam sağlanacak.

Personel ve uzman tabip sınıflarına başvuru yapan adaylar sadece muvazzaf subay; pratisyen tabip sınıfına başvuru yapan adaylar ise hem sözleşmeli, hem de muvazzaf subay olarak istihdam edilecek. Bayanlar sadece uzman ve pratisyen tabip ile eczacı sınıflarına başvuru yapabilecek.

İhtisas alanlarına göre, adayların mezun olmaları gereken bölümlerin belirtildiği duyuruya göre, başvuru için adaylarda "T.C. vatandaşı olmak, belirtilen en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (22 Ekim 2010'a kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecek), düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27 (1 Nisan 1983 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 32 (01 Nisan 1978 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak" şartları aranıyor.

Adayların, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmaması, askerliğini yapmamış veya 1076 Sayılı Kanun hükümlerine göre yedek subay, kısa dönem erbaş olarak askerliğini yapıyor veya terhis edilmiş olmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların askerlik durumu ile ilgili olarak bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak, hakkında hazırlık soruşturması veya cezaları para cezasına çevrilmiş  olsa bile mahkumiyeti olmamak ve hakkında "Yedek Subay Olamaz" kararı bulunmaması; daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olması; herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmaması ve askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olması şartları aranıyor. Adaylarda ayrıca şu şartlar aranıyor:

-Okul idareleri tarafından disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak

-Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

- 2008,2009 ve 2010 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP3, KPSSP7, KPSSP10, KPSSP79, KPSSP89 notuna sahip olmak,

 -TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az erkek adaylar için 168 cm., bayan adaylar için 157 cm.olmak.

Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 26 Temmuz 2010 saat: 12.00'e kadar yapmaları gerekiyor.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir