13 °C

İran menşeli Polietilen'e tedbir

İran menşeli alçak yoğunluk polietilen ithalatı azami ikiyüz gün süreyle, gümrük kıymeti üzerinden yüzde 7 oranında ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlandı.

İran menşeli Polietilen'e tedbir
 
ANKARA  - İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli alçak yoğunluk polietilen (AYPE) ithalatına uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Buna göre, gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilen ithalatında oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında, azami ikiyüz gün süreyle, gümrük kıymeti üzerinden yüzde 7 oranında ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlandı. Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek.
 
Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde ise aradaki fark ilgililere iade edilecek. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde aradaki fark tahsil edilmeyecek.

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılacak. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilecek.
Ekonomi Bakanı'nın hükümlerini yürüteceği karar, yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.
 
(AA)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap