23 °C

İşçinin başka ile nakline 'geçerli neden' şartı

İşçinin başka ile nakline 'geçerli neden' şartı

Ahmet Metin AYSOY - SGK Eski Başmüfettişi

İşçinin başka ildeki iş yerine nakli geçerli sebebe dayanmalıdır.

Konuya ilişkin, aşağıda sunduğumuz örnek dava açıklayıcı olacaktır.

İşveren işyerinin yeniden yapılanması ve organizasyonu gerekçesi ile işçisini başka bir ildeki iş yerine nakletmek ister, ancak işçi, ailevi nedenlerle il dışında çalışamayacağını belirterek iş sözleşmesinin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek feshedilmesini talep eder. Tazminatlarının ödenmesinin ardından işçi işe iade davası açar.

Sonuç?

Yargıtay kararını okuyalım.

"Davalı işveren naklin gerekçesi konusunda çelişkiye düştüğü gibi, yeniden yapılanma ve organizasyon değişikliğini de kanıtlamış değildir. Geçerli bir neden olmadığı halde, davacının başka bir ildeki işyerine nakli ve davacının bu nakil sebebiyle ailevi nedenlerle il dışında çalışamayacağını belirterek, iş sözleşmesinin feshini istemesindeki iradesinin serbest iradeye dayalı olduğunu söyleme olanağı bulunmamaktadır. Öte yandan, dosya içeriğine göre, davacı işçiye ihbar ve kıdem tazminatının ödenmiş olması, davalı işverence düzenlenen işten ayrılma bildirgesinde iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 17. maddesi gereğince feshedildiğinin belirtilmiş olması karşısında iş sözleşmesinin davacının istifası ile sona erdiğinin kabulüne imkan yoktur. Mevcut olgulara göre, iş sözleşmesi davalı işverence geçerli neden olmadan feshedilmiş olduğundan davacının işe iade isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekir.”(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 19.2.2007 tarih, E.2006/32938, K.2007/4686 sayılı Karar.)

Sonuç : Naklin geçerli bir nedene dayanmamasından ötürü, işçinin işe iade isteğini, Yargıtay haklı bulmuştur."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap