12 °C

İşkur kanununda idari para cezaları yeniden düzenlendi

Söz konusu düzenlemeyi içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşkur kanununda idari para cezaları yeniden düzenlendi

ANKARA - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kanunu uyarınca kurumdan izni ve onayı olmaksızın yapılan iş ve işçi bulma faaliyetlerine yönelik uygulanan idari para cezaları yeniden düzenlendi.

Söz konusu düzenlemeyi içeren "4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 20'nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 108'inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

-Ek teminatı banka mektubu ya da Türk Lirası olarak kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere 687 TL,

-Kurumdan izin belgesi almadan veya geçerlik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere, 5 bin TL, bu fiilin her bir tekrarında 10 bin TL,

-Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen aracılara, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 2289 TL,

-Kurumca istenen bilgi ve belgelerle, yaptıkları çalışmalara ilişkin raporu Kurum tarafından imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü posta ile bildirilen tarihlerde yılda bir kez Kuruma vermeyenlere 2289 TL,

-Aracının olmadığı yerlerde Kurumda sözleşme imzalamayan ya da Kurum dışında imzaladığı sözleşmeyi, düzenleme tarihinden itibaren on iş günü içinde Kuruma ibraz etmeyen tarım işverenlerine, eylem başka bir ihlali oluştursa dahi 2289 TL idari para cezası uygulanacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.