8 °C

İşsizlik yüzde 11'e düştü

Mayıs ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azaldı.

İşsizlik yüzde 11'e düştü

ANKARA - Türkiye genelinde işsiz sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak 2 milyon 846 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 11 seviyesinde geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2010 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus, geçen yılın aynı dönemine göre 856 bin kişi arttı. 2010 yılı Mayıs döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 804 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 239 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 856 bin kişi artarak 52 milyon 431 bin kişiye ulaştı.

Mayıs 2010 döneminde Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 49,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 71,2, kadınlarda ise 1,8 puanlık artışla yüzde 28,4 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise şöyle:

•Toplam işgücünün yüzde 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor.

•Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 69,3, kadınlar için yüzde 24,6.

•Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,4.

Tarım dışı istihdam arttı

2010 yılı Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 600 bin kişi artarak, 23 milyon 55 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 423 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 177 bin kişi arttı.

Mayıs 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 25,3'ü tarım, yüzde 19,4’ü sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, yüzde 48,7'si ise hizmetler sektöründe iş buldu. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,1 puan, sanayi sektörünün payının 1,1 puan, inşaat sektörünün payının 0,3 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 1,5 puan azaldığı görüldü.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

•yüzde 71'i erkek nüfus.

•yüzde 59,7'si lise altı eğitimli.

•yüzde 60,7'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,3'ü kendi hesabına veya işveren, yüzde 14'ü ise ücretsiz aile işçisi.

•yüzde 59,6'sı, 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmakta.

•yüzde 3'ünün ek bir işi var.

•yüzde 3,3'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramakta.

•Ücretli olarak çalışanların yüzde 87,7'si sürekli bir işte çalışmakta.

Kamu istihdamı

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2010 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2 milyon 959 bin kişiye ulaştı.

Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık azalışla yüzde 43,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86,7’den yüzde 85,8'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,4’ten yüzde 29,3’e düştü.

İşsizlik oranı yüzde 11

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 536 bin kişi azalarak 2 milyon 846 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,6 puanlık azalış ile yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3,1 puanlık azalışla yüzde 13,4, kırsal yerlerde ise 1,4 puanlık azalışla yüzde 6,4 oldu.

Bu dönemde;

•İşsizler sıklıkla (yüzde 31,3) 'eş-dost' vasıtasıyla iş aradı.

•İşsizlerin yüzde 89,5’i (2 milyon 548 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı.

•Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 49,8'i 'hizmetler', yüzde 22,7’si 'sanayi', yüzde 17,3’ü 'inşaat', yüzde 7,5’i 'tarım' sektöründe çalışmış, yüzde 2,7’si ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

•İşsizlerin; yüzde 28,3’ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 18,4’ünü işten çıkarılanlar, yüzde 16,8’ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,4’ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,7’sini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,4’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11’ini ise diğer nedenler oluşturuyor.

İşgücü dışında olanların yüzde 48,4'ü daha önce bir işte çalıştı

Mayıs 2010 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 15,9'u 'tarım', yüzde 11,8'i 'sanayi', yüzde 2,7'si 'inşaat', yüzde 20,2'si 'hizmetler' sektöründe çalışmış,              yüzde 49,4’ü ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış olduğunu belirtti.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Mayıs 2010 döneminde 2 milyon 154 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,3'tür. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin             yüzde 29,8'i 25-34 yaş grubunda.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19,8'i 'sanayi', yüzde 32,6'sı 'hizmetler', yüzde 23,4'ü 'inşaat' sektöründe, yüzde 24,2'si ise 'tarım' sektöründe işe başlamış olduğu ortaya çıktı. Mevcut işsizlerin yüzde 13,4’ünü (381 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturuyor.

2010 yılı Mayıs döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 18 bin kişilik, işsiz sayısında ise 20 bin kişilik bir azalış söz konusu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık  azalış ile yüzde 48,8, istihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 43, işsizlik oranı ise herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.