İstanbul Tahkim Merkezi kurulacak

İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ile167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi'ni Onaylanmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu ile 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Uygun Bulunduğunun Onaylanmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi olarak İstanbul Tahkim Merkezi kurulmasını öngören, "İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu"na göre, Merkez, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlayacak.

Tahkim Merkezi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi, Danışma Kurulu, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanları ile Genel Sekreterlikten oluşacak.

Genel Kurul üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin seçeceği 6, baro başkanlarının seçeceği 4, Yükseköğretim Kurulu'nun seçeceği 3, Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği 2, Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, BDDK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile en fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci olmak üzere, toplam 25 üyeden meydana gelecek.

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesini Onaylayan Kanun

Resmi Gazete'de yer alan diğer kanun olan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 167 Sayılı Sözleşmesinin Onaylanmasına Dair Kanun, inşaat sektörü çalışanlarına uluslararası standartlarda yeni güvenceler kazandırmayı amaçlıyor. 

ILO'nun, 1988'de yapılan 75. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kabul edilen, 11 Ocak 1991'den bu yana yürürlükte olan sözleşmesini, örgüte üye 185 ülkeden 25'i onayladı. Sözleşme, "giriş" hariç, 5 bölümden ve toplam 44 maddeden oluşuyor. 

Sözleşmede, inşaat işlerinin görüldüğü alanlar, inşaat işlerinde kullanılan araç, malzemelerde güvenlik ve sağlık, üye ülkelerin hükümetlerince konuya ilişkin önlemlerin alınması, işçi ve işverenlerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alıyor.

Sözleşme, Türkiye'nin henüz onaylanmadığı, 1937 tarihli 62 Sayılı Yapı İşlerinde Güvenlik Hükümleri Sözleşmesi'ni de revize ediyor.

Sözleşmeyi onaylayan her üye, güvenlik ve sağlık için mevcut risklerin değerlendirilmesi konusunda, sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymayı taahhütte bulunuyor.

Sözleşme hükümlerine göre, ulusal mevzuat, bir işçinin güvenliği ve sağlığı için yakın, ciddi bir tehlikenin olduğunu düşünmesi için haklı bir nedeni olduğunda, bu tehlikeden sakınma hakkını, bu durumu amirine derhal bildirme yükümlülüğünü öngörüyor.

İskele ve merdivenler, mevzuata uygun inşa edilecek

Kanunla onaylanan sözleşmeye göre, yüksekte kurulmuş çalışma yerlerine, başka güvenli erişim araçlarının olmadığı durumlarda, uygun ve kaliteli merdivenler sağlanacak. Merdivenler, yanlışlıkla yapılan bütün hareketleri geçiştirecek şekilde güvenli olacak. İskele ve merdivenler, ulusal mevzuata uygun olarak inşa edilecek, kullanılacak, yetkili kişi tarafından denetlenecek. 

İşçilere olumsuz koşullara maruz kalma dahil, kaza riskine veya sağlığa zarar verecek risklere karşı yeterli koruma başka yollarla sağlanamadığı durumlarda, işin ve risklerin yapısı göz önüne alınarak uygun kişisel koruyucu donanım ve koruyucu kıyafetler, işverenler tarafından, ulusal mevzuatta öngörüldüğü şekilde, ücretsiz sağlanacak, bakımı yapılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir