Kıdem tazminatı bilmecesi sürüyor

Kalkınma Bakanı Yılmaz, kıdem tazminatıyla ilgili tamamlanmış bir taslağın olmadığını söylerken Faruk Çelik de böyle bir gündemlerinin olmadığını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatıyla ilgili tamamlanmış, kamuoyunun öne konulmuş bir taslağın söz konusu olmadığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Kıdem tazminatının kaldırılması gibi bir gündem maddelerinin olmadığını vurguladı.

Yılmaz, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ve beraberindeki heyeti kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıdem tazminatına yönelik sorular üzerine Bakan Yılmaz, bu konuda uzun süredir tartışmaların bulunduğunu, ancak henüz bitmiş bir çalışmanın olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumlu kuruluş olduğunu kaydeden Yılmaz, bakanlığın bu konudaki çalışmaları yürüttüğünü ifade etti. Yılmaz, "Tamamladığı zaman kamuoyu ile paylaşır biz de daha gerçekçi, reel bir taslak üzerinde görüşlerimizi oluşturabiliriz. Aksi takdirde olmayan bir taslak üzerinde eleştiriler ve tartışmalar çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum" dedi.

TÜSİAD Başkanı Boyner de Türkiye'nin bir istihdam sorunu bulunduğunu ve bu sorunun yapısal bir sorun haline dönüştüğünü söyledi. Ümit Boyner, her sene işgücüne yeni katılanlarla birlikte asgari 600 bin yeni iş yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

Boyner, her konuda tüm tarafların birlikte konuşup tartışması ve bir anlaşmaya varması gerektiğini düşündüğünü kaydederek, esas olanın Türkiye'de istihdamı artırabilmek olduğunu bildirdi.

45 saatlik çalışma süresi fazla

"Türkiye'deki çalışma saatlerine" ilişkin soru üzerine Yılmaz, Türkiye'de 45 saat olan çalışma süresinin Avrupa ve OECD ülkeleri ile mukayese edildiğinde yüksek olduğunu belirterek, bunun temel nedeninin de iş gücü piyasalarındaki katılık olduğunu söyledi.

Yılmaz, işletmelerin yeni eleman almak yerine, mevcut elemanı daha uzun süre çalıştırma eğilimi gösterdiğini kaydederek, "Bunu azalttığınız zaman, ortalama çalışma süresini dünya ortalamalarına çektiğiniz zaman, işsizlikte de ciddi bir azalma olacağını düşünüyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Dünya Rekabet Endeksi'nin yayımlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin Rekabet Gücü Endeksi'nde 61'inci sıradan, 59'uncu sıraya yükseldiğini bildirdi. Endekste, 12 tane de alt endeksin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, İş Gücü Piyasası Endeksi'ne bakıldığında Türkiye'nin 142 ülke arasında 133'üncü sırada yer aldığının görüldüğünü söyledi. "Rekabet gücünün en zayıf olduğu alan aslında iş gücü piyasası" diyen Yılmaz, bu nedenle çalışma sürelerinin de yüksek olduğunu belirtti.

Yılmaz, bunun yeni reformlarla, iş gücü piyasalarına dönük çabalarla aşağı inmesini arzu ettiklerini belirterek, "Böylece daha fazla insanımız aşa, işe kavuşmuş olacak. Çalışanlarımız da daha fazla kendilerine vakit ayıracakları bir yaşam modeli oluşturmuş olacaklar" dedi.

Kıdem tazminatının kaldırılması gündemimizde yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, de kıdem tazminatını kaldıran veya değiştiren bir yasa taslağının henüz olmadığını bildirdi.

Kıdem tazminatının kaldırılması gibi bir gündem maddelerinin olmadığını vurgulayan Çelik, kıdem tazminatı gibi uzun yıllardır Türk çalışma hayatında tartışılan bir konunun değerlendirilmesinin sosyal taraflarla görüşme neticesinde kamuoyuyla paylaşılacak bir konu olduğunu kaydetti.

Kıdem tazminatının kaldırılmayacağını, mevcut hakların korunacağını belirten Çelik, ''Belkide bir fona dönüştürmeye dönük bir çalışmanın yapılması şeklinde... İlave olarak şu anda söyleyeceğimiz bir şey yok. Çünkü sosyal taraflarla bu konuyu görüşmedik. Görüşmeden de bu konuyla ilgili bir şey söylemek doğru değil'' dedi.

Sosyal taraflarla bir araya gelip açıklama yapmanın daha doğru olacağını vurgulayan Çelik, ''Üçlü Danışmada görüşülmeyen önemli bir konunun konuşulması ve kesin bir neticeye varılmış gibi kamuoyunda bir algının oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Böyle kesinlikle kıdem tazminatını kaldıran veya değiştiren bir yasa taslağı da henüz yok. Çünkü sosyal taraflar bu konuda görüşlerini henüz beyan etmemişlerdir'' diye konuştu.

Bakan Çelik, ''Çalışma saatlerinin düşürülmesine'' ilişkin bir soru üzerine de çalışma hayatındaki konuları gündemlerine aldıklarını söyledi.

Yarın, yapılan anayasa değişikliği çerçevesinde 4688 sayılı yasanın son şeklini vermek için kamu sendikalarıyla bir araya geleceklerini ifade eden Çelik, sosyal taraflarla karşılıklı diyalog içinde sorunları çözmekten yana olduklarını kaydetti. Çelik, milyonları ilgilendiren çalışma hayatının sorunlarını ayaküstü, rastgele değerlendirmelere tabi tutmayı doğru bulmadığını vurguladı.

Yılmaz'ın açıklamaları Türk-İş'i ayağa kaldırdı

Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin, "(Biraz ciddiyet) diyorum. İşçilerin ekmek paraları üzerinde, ömrü hayatlarında ellerine geçebilecek tek toplu para üzerinde, bu kadar, akla geldiği gibi ulu orta ve kolay söz edilmemelidir" dedi.

Kumlu, Konfederasyonun genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın kıdem tazminatına ilişkin yaptığı açıklamanın, Türk-İş'i ayağa kaldırdığını kaydetti.

Kumlu, şöyle devam etti:

"Ben bir kez daha işçilerimize sesleniyorum; ikide bir gazetelerde çıkan 'kıdem tazminatı kaldırılıyor' haberlerini ciddiye almayın, gülüp geçin. Çünkü eğer gerçekten kıdem tazminatı kaldırılıyor olsa, biz çoktan Başkanlar Kurulumuzu toplar, eylem kararlarımızı alır, diğer emek ve meslek örgütleriyle dayanışma içine girer, sizleri meydanlara davet eder, ülke çapında üretimden gelen gücümüzü en etkin şekilde kullanabilmemizin hazırlıklarını yapmış olurduk. Bu konuda bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Niyet olabilir, hazırlıklar olabilir. Hatta fon yaklaşımıyla Hükümet programına da alınmış olabilir. Hükümet programının onca maddesi dururken 'ses çıkarıyor' diye bu maddeye odaklananlar da olabilir. Ama hiç merak etmeyin, 50 yıldır kıdem tazminatlarınız kaldırılmadıysa bundan sonra da kaldırılamayacaktır."

Bu konularda ilginizi çekebilir