8 °C

KOBİ'ler sigortacıların iştahını kabartıyor

Günümüzde birçok sigorta şirketi KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu teminatlar konusunda ürün çıkarma yarışına girdi.

KOBİ'ler sigortacıların iştahını kabartıyor

 

Yakup SAYAR

İSTANBUL - Ülkemizde sigorta deyince bireysel sigortalar ön plana çıkıyor. Oysa sigorta şirketleri bireylere olduğu kadar kurumlara özel ürünler de geliştiriyor. 2 milyon civarında KOBİ’nin bulunduğu ve bunların yaklaşık 250 bininin imalat sanayinde çalıştığından söz edilen ülkemizde, genel sigortalılık bilincinin artmasıyla KOBİ'lerin de sigortaya olan ilgileri aynı oranda arttığı gözlenmeye başladı. Bu pazara yönelik yapılan iletişim ve bilgilendirme çalışmaları da bu ilginin artmasında önemli rol oynuyor.

Sigortasız işyerlerinin uğradığı hasarlar ve meydana gelen diğer üzücü olaylar sigorta yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken, ihracat gerçekleştiren KOBİ'lerin Avrupa Birliği standartları nedeniyle sigorta ürünlerine olan ihtiyaçlarının hızla artması ve KOBİ'lerin gelişimleri için en önemli gereksinimlerden olan banka kredilerindeki artışın, söz konusu sigorta ürünlerinin artışındaki etkenlerin başında gelenler olarak sıralanıyor.

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) sigortaya olan ihtiyacının artması ise sigorta şirketlerini harekete geçirdi. Günümüzde birçok sigorta şirketi KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu Yangın, Doğal Afet, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Ferdi Kaza, Sorumluluk, Hukuksal Koruma ve İşyeri Yardım gibi pek çok teminat ve branşı bir araya getiren poliçeleri uygun limitler ve ekonomik fırsatlarla sigortalılarına sunma konusunda yarışıyorlar.

Bilinç artıkça KOBİ'lerin de ilgisi artıyor

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su: "Ülkemizde üretim ve istihdamın önemli bir kısmından sorumlu olan KOBİ'lerin, taşıdıkları riskler dolayısıyla sigortaya en çok ihtiyacı olan kesim. Malum üretimde kullanılan makineler, ofiste bulunan elektronik cihazlar, depoda bulunan emtia gibi pek çok kıymet çeşitli risklere maruz kalabilir. Bu risklerin farkında olan ve başladığı noktaya geri dönmek istemeyen işyeri sahiplerin, sigortalarını her yıl düzenli olarak yaptırmalarında fayda var. Sigortalılık bilincinin artmasıyla KOBİ'lerin sigortaya olan ilgileri de aynı oranda artıyor.

Bu pazara yönelik yapılan iletişim ve bilgilendirme çalışmaları da bu ilginin artmasında önemli rol oynuyor. Tanıtım çalışmaları sigortaya bakışın değişmesini sağlıyor. Sigortaya ilgi duyan KOBİ'lerin sayılarının her geçen gün daha da artmasına rağmen, hala pek çok KOBİ'nin sigorta yaptırmadığını görüyoruz. Sigortasız işyerlerinin uğradığı hasarlar ve meydana gelen diğer üzücü olayların sigorta yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden tüm KOBİ'lere, bir an önce sigortalarını yaptırmalarını ve işyerlerini güvence altına almalarını öneriyoruz.

Son yıllarda KOBİ poliçelerindeki artış sektörü gerçekten umutlandırdı ve yeni bir pazar oluştu. Yaşanan artışlara paralel olarak, KOBİ paket poliçelerine verilen önem arttı ve ürünler teminat bazında zenginleşmeye başladı. Ancak yaşanan bu adetsel artışa rağmen, pazara genel olarak baktığımızda sigortalılık oranının hala yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz.

Sektörde yapılan tahminler, Türkiye'de KOBİ'lerin sigortalılık oranının yüzde 15-20 seviyesinde olduğu yönünde birleşiyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, pazarda hala ulaşılamamış pek çok potansiyel sigortalının olduğunu görüyoruz. Bu da bize sigorta şirketleri açısından pazardaki fırsatların hala devam ettiğini gösteriyor. Pazardaki taleplere paralel olarak işyeri sahiplerine, onların tüm ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap veren geniş kapsamlı Anadolu Sigorta KOBİ Paket Poliçesi'ni öneriyoruz"

İhracat yapanlarda hızlı bir sigortalaşma var

AXA Sigorta Başkan (Satış & Pazarlama) ve İcra Kurulu Üyesi Işıl Akyol: "Bağımsız araştırma kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre KOBİ'lerin %75'e yakınının sigortalı olduğunu düşünürsek aslında KOBİ'lerin sigortaya ilgisinin çok da düşük olmadığını görürüz. Özellikle ihracat gerçekleştiren KOBİ'lerin Avrupa Birliği standartları nedeniyle sigorta ürünlerine olan ihtiyaçları hızla artmaktadır.

KOBİ'lerin gelişimleri için en önemli gereksinimlerden olan banka kredileri nedeniyle de KOBİ sigortalarında artış gözlenmektedir.

Ancak gene yaptığımız araştırmalara göre ekonomik krizden en çok etkilenenlerin ise mikro düzeyde çalışan (çalışan sayısı 1-9 arası) KOBİ'ler olduğunu görüyoruz. Özellikle kriz yıllarındaki sigorta iptalleri mikro KOBi'lerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda mikro KOBİ'lerin sigortaya ilgisizliği içinde bulunduğu ekonomik koşullardan kaynaklanıyor diye düşünüyoruz. Sigorta şirketleri tarafından vaktinde ödenen hasarların sigortalı sayısını artıracağını düşünüyoruz. Ayrıca reklam ve tanıtım kanallarının da yoğun olarak kullanılması risk bilincinin gelişmesini sağlayacak ve sigortalı sayısında artışa neden olacaktır. KOBİ'lerin ihtiyaçlarına tam ve doğru olarak cevap vermek, onların ilgi ve taleplerini canlı tutabilmek için özel ürünler üretildi. KOBİ'lerin hizmet verdikleri sektör ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış özel paket ürünlerimiz mevcuttur. Bunlar eczanelere, akaryakıt istasyonlarına ve otellere özel geliştirilmiş paketlerdir. Paket sigorta trendi tüm sektörde ve sigortalılar arasında giderek artmaktadır.

Paket sigortalar evrak ve iş yükünü ortadan kaldırdığı gibi, işletmelerin ticari aktiviteleri esnasında karşılaşabilecekleri ama operasyon esnasında farkında olunmayan risklerin (emniyeti suistimal, taşınan para, elektronik cihaz vb)teminat altına alınmış olması paket poliçelere olan talebi arttırmaktadır. Birden fazla teminatın aynı anda kapsama alınması buna bağlı olarak tek bir poliçe üzerinden işlem yapılması tek poliçede yaşanan maliyet artışı olarak görünse de alınan teminatların tamamı kümülatif olarak değerlendirildiğinde sigortalıya yansıyan büyük indirim tutarları görülmektedir."

KOBİ'ler büyüdükçe sigortaya ilgi gösteriyor

Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin: "KOBİ'lerin sigorta ürünlerine olan ilgisini ülkemizin genel sigorta eğilimine bakarak açıklayabiliriz. Ülkemizde sigorta bilinci maalesef henüz yeterli düzeylere ulaşmadı. KOBİ'ler arasında da sigorta bilincinin halkın genel eğilimi ile doğru orantılı olduğu gözlenmektedir. KOBİ'lerin sigortaya ilgisi şirketlerin büyümeleri ile başlamaktadır. Sigorta ihtiyacı ise genel olarak şirketler büyüdükçe ve satış alanlarını genişlettikçe artmaya devam edecektir. Faaliyetleri ve çalışan sayıları ile ekonomimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ'lerin sigorta güvencesi alması, varlıklarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri ve ekonomimizin dengeleri açısından oldukça önemli.

Son 3 yıla baktığımızda bankaların KOBİ'lere özel ürünler sunmalarıyla birlikte sigorta ürünlerinde ufak bir artış gözlenmektedir. Ancak KOBİ ve sigorta ilişkisinde iş hacminin çok daha üst seviyelerde olması gerekir. Bilindiği gibi KOBİ'ler çoğunlukla iç pazar payını artıran ve ihracata yönelmiş işletmelerdir.

İktisadi kazanım sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürürler ve bu kazanımlarını koruma altına almak için sigorta yaptırırlar. Tercih edilen sigortalar, Nakliyat, Ürün Sorumluluk, Kredi Sigortaları ile yurt içi ve yurtdışı, Bireysel Emeklilik ve Sağlık sigortaları olarak görünmektedir. Allianz olarak değişen ihtiyaçlara paralel olarak KOBİ'lere özel kapsamlı sigorta poliçeleri sunuyoruz. Allianz olarak sigortalılarımıza sunduğumuz paket sigortalar, riskin mümkün olan en geniş yelpazede dahil edildiği sigortalardır. Böylelikle iş yeri sahibi, birçok poliçe ile ayrı ayrı uğraşmayarak tek bir poliçede risklerini güvence altına alabiliyor.

Örneğin Allianz Tüm İş Yeri Sigortası, iş yerlerini içindekilerle birlikte sigorta kapsamına alan geniş bir yelpazede sigortalılarına güvence sunuyor. Alınan krediler ve ekipman kiralamalarında riskleri karşılayabilmek için KOBİ'lerin Tüm İşyeri Sigortası' yaptırmaları büyük önem taşıyor."

Artık KOBİ'ler bütçeleri içine sigortayı katıyor

Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri: "Türkiye'de sigorta bilincinin gerek bireysel gerek kurumsal düzeyde henüz gelişme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Başımıza gelebilecekleri görmezden geliyoruz, yaşanan felaketleri çok çabuk unutuyoruz ancak bir yenisi olduğunda hatırlıyoruz. Yakın tarihlerde meydana deprem ve sel felaketlerinde yaşadıklarımızda bunu kanıtlıyor. Oysa ki ayda 30 TL'den az bir rakam ödeyerek sigortalanmak mümkün. KOBİ'lerin sigortayla ilişkisi de bu genel tabloyla paralellik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda sigortaya bütçe ayırmayı düşünmeyen KOBİ'ler yeni yeni sigortanın önemini kavramaya başladı. Bunda hem büyüyen işlerini kaybetmeme, güvenceye alma ihtiyacı hem de uluslararası ticaretin etkisi oldu. Yabancı şirketler Türkiye'deki partner tercihlerinde belli kriterler arıyorlar. Sigorta da KOBİ'leri bu iş ortaklıklarında daha itibarlı ve güvenilir kılıyor. Küreselleşen ekonomi ve uluslararası ticari ilişkiler Türkiye'deki KOBİ'leri kurumsal bir dönüşüme zorluyor. Artık KOBİ'ler için "patron şirketi" mantığını geride bırakıp kurumsallaşmanın vakti geldi. İşte tüm bu gelişmeler geçmiş dönemde biraz da şansa bırakılarak yürütülen işlerin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

KOBİ'ler hem bankacılık hem de sigortacılık sisteminden daha fazla yararlanma yoluna gidecekler. Böylece hem büyük yatırım ve emekle kurdukları şirketlerinin kötü sürprizler karşısında tekrar başa dönmesini engelleyecekler hem de yabancı ortaklar karşısında daha güvenilir ve itibarlı bir konum elde edecekler. Tabii, bu dönüşüm sırasında biz sigorta şirketlerine önemli görevler düşüyor. KOBİ'lerin ihtiyaçlarını anlayıp bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edilmiş özel ürünler geliştirmeli, bu ürünlerin sağlayacağı faydalar konusunda onları bilgilendirmeliyiz. Garanti Bankası işbirliğiyle şubelerden satışa sunduğumuz KOBİ'm Garantide ürünü, farklı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işyerlerinin binalarını ve içlerindeki mal varlığını yangın, sel, su baskını, deprem, terörizm, iş durması, cam kırılması ve hırsızlık gibi risklere karşı güvence altına alıyor.

Düşük prim tutarı, dört farklı ödeme ve üç farklı teminat seçeneğiyle dikkat çeken KOBİ'm Garantide sade ve pratik bir ürün olarak firmalardan yoğun ilgi görüyor. Eureko İşyeri Sigortaları ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekteki işletmelerin binalarını ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alıyor. İşyeri Sigortası, doktor ve diş hekimlerinin muayenehaneleri, eczaneler, tekstil sektöründeki satış ve üretim tesisleri, gıda işletmeleri, turizm tesisleri, akaryakıt istasyonları, müteahhitler ve tarımsal üreticilere farklı teminat seçenekleri sunuyor. İhracat kredi sigortası yine Garanti şubeleri aracılığıyla ticari ve kurumsal müşterilere verilen hizmetler arasında yer alıyor."

İlk 7 ayda ticari yangın poliçesi yüzde 13 arttı

Güneş Sigorta Genel Müdürü İlker Aycı: "Ülkemizde yaklaşık 2 milyon civarında KOBİ bulunduğundan, bunların yaklaşık 250 bininin imalat sanayinde çalıştığından söz edilmektedir. Sınaî ve büyük ticari risklerin sigortalılık oranının yüksek olduğunu kabul edersek Orta ve Küçük Ölçekli işletmelerle bireysel sigortaların sigortalılık oranının istenen seviyelere ulaşamadığından bahsedebiliriz.

2009 yılı Sigorta Sektörü verileri 718.019 Ticari Yangın Poliçesinin satıldığını gösteriyor. Bu miktar 2007 yılında üretilen 498.607 ve 2008 yılında üretilen 609.277 adet Ticari Yangın Poliçeleri ile karşılaştırıldığında süregelen bir artıştan söz etmek mümkündür. 2010 yılı ilk 7 aylık veriler de bu artışın devam ettiği, geçen yılın aynı dönemine göre %13 poliçe artışı ile sektörümüzün 444.033 adet Yangın Ticari Poliçesi üretmiş olduğu görülmektedir. Bu durumu sigorta şirketlerinin pazarlama ve satış örgütlerinin özel çabalarının yanı sıra son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve gerçekleşen tabii afetler sonucu bu firmaların yaşayabilecekleri hasarlar ve ekonomik kayıplara karşı tedbir alma ihtiyaçları olarak yorumlayabiliriz.

Diğer taraftan bankaların temin ettiği KOBİ kredilerindeki artışın da poliçe üretimindeki bu artışa katkıda bulunduğunu belirtebiliriz. Tüm sigorta şirketleri gibi Güneş Sigorta da KOBİ Sigortaları piyasasına özel önem vermekte ve bu piyasadan pay almayı hedeflemektedir. Bu nedenle şirketimiz KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu Yangın, Doğal Afet, Elektronik Cihaz, Makine Kırılması, Ferdi Kaza, Sorumluluk, Hukuksal Koruma ve İşyeri Yardım gibi pek çok teminat ve branşı bir araya getiren poliçeleri uygun limitler ve ekonomik fırsatlarla sigortalılarına sunmakta, ayrıca satış kaynaklarını da bu sigortaları satmaları için yıl boyu süren kampanyalarla desteklemektedir.

Bu konudaki ilgiyi sıcak tutabilmek için piyasanın nabzını tutarak KOBİ'lerin sigorta ihtiyaçlarını sunulan poliçelerde güncel tutma çalışmalarının yanı sıra bu poliçelerin cazip şart ve maliyetlerini KOBİ'lere tanıtıcı faaliyetlerini arttırırken satış kaynaklarımıza olan desteğin de kendilerine sürekli hatırlatılması gerektiği kanısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

Henüz sigorta yerine yatırımı tercih ediyorlar

Zurich Sigorta Pazarlama Grubu Genel Müdür Yardımcısı Alper Erdinç: KOBİ'lerin dünyasında maalesef ki risk yönetimi olması gereken seviyede değil. Hızlı büyümek ve bulundukları sektörde uzun yıllar faaliyet gösterme amacındalar. Sigorta yaptırmak yerine doğrudan yatırım yaparak söz konusu büyüme hedeflerine ulaşmak istiyorlar. Bu noktada sigorta yaptırmanın bir KOBİ için temel yatırım aracı olduğu bilincinin yerleşmesi gerekiyor. Sigorta yaptırmayan bir işletme, en ufak sarsıntıda büyük hasar alabilecek hassassiyettedir. Küçük yatırımlarla büyümeye çalışan KOBİ'ler, olası risklerin gerçekleşmesi durumunda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Hasar gerçekleştiğinde oluşan masrafın altından kalkmak çoğu KOBİ için imkansız oluyor. Bu nedenlerden dolayı KOBİ'lerin mutlaka sigorta yaptırmaları ve geleceklerini güvence altına almaları gerektiğini düşünüyoruz.

KOBİ'lere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, sektör bazında risk faktörü incelenmelidir. Her KOBİ'nin faaliyet gösterdiği sektörde karşılaşabileceği büyük riskler bulunmaktadır. Sigorta sektörü olarak elimizde bulunan hasar istatistikleri, işletmelere ödenmiş hasar miktarları gibi verileri paylaşabileceğimiz, risk yönetimini anlatabileceğimiz toplantılar düzenlemeli ve KOBİ sahiplerini bilgilendirmeliyiz. Zurich Sigorta olarak KOBİ Sigorta Paketimiz ile iş yerinde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, sel-su baskını, makine kırılması, kaza ve daha birçok riske karşı iş yerini tek bir poliçe ile güvence altında alabiliyoruz.

Ayrıca Hukuksal Koruma Teminatı ile hukuksal uyuşmazlıkları, Emniyeti Suistimal Teminatı ile çalışanların iş yerindeki suistimallerine karşı şirketi, İş Durması Teminatı ile yaşanan yangın hasarları sonucunda iş yerinin çalışamaması sebebiyle uğradığı zararı, Ferdi Kaza Teminatı ile de KOBİ sahibinin ve çalışanlarının başına gelebilecek kazalar sonucu oluşacak zararları güvence altına alıyoruz. KOBİ Sorumluluk Sigortası ile şirket içinde ve dışında, çalışanların başına gelebilecek kazalardan, mesleki hastalıklara, üçüncü kişilere verebilecek zararlara kadar iş yerini birçok riske karşı teminat altına alıyoruz. KOBİ Sorumluluk Sigortası ile müşterilerimize Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk, İşveren Mali Sorumluluk, Mesleki Sorumluluk, Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma gibi çok kapsamlı bir teminat paketi sunuyoruz."

KOBİ'ler için sigorta daha önemli

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gölpınar: "KOBİ'lerin olası bir hasarda meydana gelebilecek kayıplarını karşılaması kolay olmadığından, sigorta yaptırmak KOBİ'ler için vazgeçilmez olmakta. KOBİ'ler kendi işletme grupları ihtiyaçları doğrultusunda oluşabilecek risklerin teminat altına alınabildiği sigorta ürünleri talep ediyor. KOBİ'lerin olası bir hasarda meydana gelebilecek kayıplarını karşılaması kolay olmadığından, sigorta yaptırmak KOBİ'ler için vazgeçilmez olmakta.

KOBİ'ler, olası bir yangın, hırsızlık, sel, fırtına vb risklerinin teminat altına alınmasını talep etmekte ve olası bir hasar anında işletmelerinin faaliyetlerinin aksamamasını istemektedirler. Bunun yanı sıra çalışanlarına karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesi açısından da sorumluluk sigortaları KOBİ'ler için önemli hale gelmeye başladı. Sigorta sektörü için KOBİ'ler gelişmekte olan bir pazar ve büyük bir potansiyel olarak değerlendiriliyor. Bu durum ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Sigorta şirketleri KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda sigorta paketleri geliştiriyor ve KOBİ'lere özel avantajlı kampanyalar düzenliyorlar. Yapı Kredi Sigorta olarak, KOBİ'lere yönelik Akaryakıt İstasyonu Paket, Otel /Tatil köyü Paket ve standart İşyeri Paket poliçelerinden teminat çeşitliliği olarak farklılaşan İşimin Paket poliçesi ile hizmet veriyoruz."

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap