18 °C

Libya alacakları için yeni düzenleme

BDDK'nın Libya alacaklarına üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırma sağlamaya yönelik yaptığı değişiklik yürürlüğe girdi.

Libya alacakları için yeni düzenleme

ANKARA –Libya ile ilişkili alacaklar özel karşılık ayrılan alacaklar arasında sınıflandırılacak. Söz konusu alacaklara ilişkin olarak şirkete olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve şirket alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere alacaklar üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut ve taşıt kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde 4'ü oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan bu nitelikteki krediler için kredi tutarının yüzde 8'i oranında genel karşılık ayıracak.

Söz konusu Tebliğ'e Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya'da veya Libya'ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alacaklarıyla ilgili şu geçici madde eklendi:

"Şirketlerin Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya'da veya Libya'ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları hakkında 31 Aralık 2012 tarihine kadar şu hükümler uygulanacak:

'Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler veya Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Libya'da veya Libya'ya yönelik faaliyetleri ile ilgili gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları dışında özel karşılık ayrılan diğer alacakların bulunması halinde Libya ile ilişkili alacaklar da özel karşılık ayrılan alacaklar arasında sınıflandırılacak. Ancak, bu alacaklar için öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması şirketlerin ihtiyarında olacak. Söz konusu alacaklara ilişkin olarak şirkete olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve şirket alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere alacaklar, belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek. Yeniden yapılandırma uygulamasında, bir alacağın şirket tarafından uygun görülmesi halinde mevcut kredi ya da alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade edecek.'"

İlk yapılandırmada toplam alacağın yüzde 5'i

Birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 5'inin geri ödenmiş olması, en az 3 ay süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri, ikinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması, en az 6 ay süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri, üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 15'inin geri ödenmiş olması, en az 1 yıl süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla özel karşılık ayrılması gerekmeyen alacaklar arasında izlenebilecek.

Hükmün uygulamasında geçici likidite sıkıntısı, yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek ödeme gücüne sahip olan bir kredi borçlusunun normal faaliyetlerden kaynaklanan fon giriş ve çıkışlarının, satış gelirlerinin veya faaliyet gelirlerinin beklenmedik ve geçici bir nedene bağlı olarak dalgalanmasından dolayı düzensiz hale gelmesinden kaynaklanan yönetilebilir bir nakit açığı olarak dikkate alınacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap