18 °C

Lüks talepler zorluyor

Aile Eğitim İhtiyacı Analizi araştırma raporuna göre, Türkiye'de ailelerin gelirlerinden fazla harcama yapması sosyal sorunları beraberinde getiriyor.

Lüks talepler zorluyor

ANKARA - Türkiye'deki Ailelerin Eğitim İhtiyacı Analizi'ni içeren araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar ailelerin ekonomi alanında en büyük sorununu "aşırı tüketim", "lüks talepler" ile "kredi kartı kullanımı" olarak sıralandı. Araştırma, insanların sahip oldukları kredi kartları nedeniyle gelirlerinin çok daha ötesinde alışveriş yaptığını ve bunun sonucunda aile ekonomisinde ciddi sorunlar yaşandığını ortaya çıkardı.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları Analiz Raporunu sonuçlandırdı..

Araştırma, ailelerin bilinçli alışveriş ve enerji tasarrufu gibi konularda diğer konulara göre daha bilinçsiz oldukları ve gelir gider dengesi kurmada zorlandıklarını ortaya koydu. Gelir düzeyi daha yüksek aile fertleri ekonomi konularında kendilerini daha yeterli görürken, alt gelir grubundaki aile fertleri ise daha yetersiz görüyor.

Araştırma sonuçları, özellikle evlenme hazırlığındaki bireylerin ekonomik anlamda bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Sağlıklı bir evliliğin yapılması için iyi bir gelire sahip olmanın önemine işaret edilen araştırmada, katılımcı parçalanmış aile fertlerinin de evliliklerinin en çok ekonomik sorunlardan dolayı bozulduğunu ifade ettikleri aktarıldı.

Temel sorun aşırı tüketim

Katılımcıların görüşlerine göre ailelerin ekonomi alanında en büyük sorunu aşırı tüketim, lüks talepler ve kredi kartı kullanımı olarak sıralanıyor. Görüşmeye katılanların en çok vurguladıkları nokta, insanların sürekli alışveriş yapma eğiliminde olması ve bunu yaparken de kredi kartı kullanmaları. İnsanların artık lüks ile ihtiyaç arasındaki ayrımı yapamaz hale geldikleri belirtiliyor.

Aile ekonomisi açısından ikinci büyük sorun kredi kartlarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı. Araştırma sonuçlarına göre, insanlar sahip oldukları kredi kartları nedeniyle gelirlerinin çok daha ötesinde alışveriş yapıyor ve bunun sonucunda aile ekonomisinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

AVM'ler tüketimi körüklüyor

Araştırma, özellikle büyük kentlerde yaygınlaşan alışveriş merkezlerinin insanların tüketim alışkanlıklarında değişime yol açtığını gösteriyor. Katılımcılar, dev alışveriş merkezlerinin insanları daha çok tüketime yönlendirdiği görüşünde.

Ailelerin gelir gider dengesi kuramamasının sadece gelir yetersizliğinden kaynaklanmadığını da ortaya koyan araştırmaya göre, yeterli gelire sahip olan aileler de gelir gider dengesi kuramıyor. Bu durum insanların hep gelirlerinin daha üstünde harcama eğiliminde olduklarından kaynaklanıyor.

Evlilikler ertelenebiliyor

Evlenme hazırlığındaki bireyler, bu süreçte aşırı harcama yapılması ve bu harcamaların aileleri zorladığı konusuna dikkat çekiyor. Genç çiftler düğün harcamaları yüzünden evliliklerini erteleyebildiklerini belirtiyor. Bu anlamda, düğün alışverişi gibi bazı adetlerin yerine getirilmesinin ekonomik açıdan hem evlenecek kişileri hem de ailelerini zor durumda bıraktığı görülüyor.

Parçalanmış ailelerin de boşanma sonrasında çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülüyor. Özellikle boşanmalardan sonra çocuk bakımı üstlenen annelerin oldukça ciddi ekonomik sorunlarla adeta boğuştuğu belirtiliyor.