18 °C

Mahkeme acil durumda Bakanlığın görüşünü beklemeyecek

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda acil durumlarda Adalet Bakanlığı’nın görüşünü almadan, esası hakkındaki karar verebilecek

Mahkeme acil durumda Bakanlığın görüşünü beklemeyecek

ANKARA – Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurularda içtihadın oluştuğu alanlarda veya ivedilikle karar verilmesi gereken durumlarda Adalet Bakanlığı’nın cevabını beklemeden başvurunun kabul edilebilirlik ve esası hakkındaki karar verebilecek.

 Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Bireysel başvuru ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacak

Komisyonlar oybirliği ile karar alacak. Oybirliği sağlanamadığında Bölüme havale edilecek. Oy birliği sağlanamayan durumlarda başvurunun Bölüme gönderilmesini isteyen üye bunun gerekçesini yazacak.

 Esasın incelenmesi ve raporların hazırlanmasında, kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün sadece belirli madde veya hükümleri aleyhine yapılmış olup da, bu madde veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün diğer bazı hükümlerinin veya tamamının uygulanamaması sonucunu doğuruyorsa, keyfiyeti gerekçesinde belirtmek şartıyla Mahkeme, uygulama kabiliyeti kalmayan kanunun, kanun hükmünde kararnamenin veya TBMM İçtüzüğünün bahis konusu öteki hükümlerinin veya tümünün iptali istenmesi durumunda o kurala yönelik esas incelemesi yapılmayacak.

Bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılacak. Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeler, yargılamanın gerektirmesi halinde on beş günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için başvurucuya, Adalet Bakanlığına ve varsa diğer ilgililere tebliğ edilecek. Adalet Bakanlığı başvuruya ilişkin görüşünü 30 günlük süre içinde bildirecek. Mahkeme, içtihadın oluştuğu alanlarda veya ivedilikle karar verilmesi gereken durumlarda Bakanlık cevabını beklemeden başvurunun kabul edilebilirlik ve esası hakkında karar verebilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap