16 °C

Maliye 'temyiz limitlerini' belirledi

Gelir İdaresi'nin tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak üzere Danıştay nezdinde temyize gidilebilmesine ilişkin limitler belirlendi.

Maliye 'temyiz limitlerini' belirledi

ANKARA - Maliye Bakanlığı, Danıştay nezdinde temyize gidilebilmesine ilişkin limitleri belirledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, Gelir İdaresi Başkanlığının tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak üzere Danıştay nezdindeki temyiz davalarının bazı taşra birimlerine devredilmesi düzenlemesi çerçevesinde, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 100 milyon liraya kadarki davalar için temyize gidebilecek.

Temyiz davalarına konu meblağ, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 2 milyon lira Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için 1 milyon 750 bin lira, Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya ve Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları için 1,5 milyon lira, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları için 1 milyon 250 bin lira, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları için de 1 milyon lira olarak uygulanacak.

Defterdarlıklar için 800 bin lira olan tutar, İstanbul, Ankara ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesindeki vergi daireleri için 100 bin lira, diğer vergi daireleri için de 75 bin lira şeklinde belirlendi.

Tebliğ uyarınca kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin yeni amortisman sürelerini ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate alacaklar. Sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmayacak.

Tebliğde yeni iktisadi kıymetlere ilişkin uygulama esaslarına da açıklık getirildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap