8 °C

Maliye'nin bazı tebliğlerinin isimleri değişti

Maliye'nin bazı tebliğlerinin isimleri değişti

ANKARA - Resmi Gazete'de yer alan tebliğlere göre, Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliği, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliği, Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği, Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı), Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği, Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliği, Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğlerinin isimlerinin önüne "Muhasebat Genel Müdürlüğü" ibaresi eklendi. 

Ayrıca, Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği'nin adı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği'nin adı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Amortisman ve Tükenme Payları, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği'nin adı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı, Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği'nin (Sayı: 2) adı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği'nin (Sayı:3) adı da Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Taşınırların Geçici Tahsisi olarak değiştirildi. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.