12 °C

Meclis'te gensoru haftası

HDP'nin Çalışma Bakanı Çelik ile Enerji Bakanı Yıldız hakkında verdiği iki gensoru cuma günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek

Meclis'te gensoru haftası

ANKARA - Meclis mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını araştırmak için harekete geçti. Genel Kurul'da HDP'nin Soma ve Ermenek gensorusu görüşülecek. CHP,  Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Meclis araştırması isteyecek21

Meclis mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını araştıracak.

Genel Kurul'da Salı günü mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları ve bu konudaki tüm sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin AK Parti'nin verdiği araştırma önergesi görüşülecek.

Genel Kurul'da önergenin kabul edilmesi halinde kurulacak komisyon mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını masaya yatıracak. Vekiller mevsimlik tarım işçilerin sorunları için araştırma yapacak.

Engelliler hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi

Salı günü Genel Kurul'da Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan erişilebilir olmayanlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmeyecek.

Uyuşmazlıklar için İstanbul Tahkim Merkezi kurulacak

Genel Kurul'da Çarşamba günü İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Tasarı, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlamak üzere İstanbul Tahkim Merkezinin kurulmasını öngörüyor.

Merkez, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin kuralları belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli olacak. Ayrıca tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle ilgili tanıtım ve yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, desteklemek, gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapacak.

Jandarma cezaevi güvenliğinden çekiliyor

Genel Kurul'da Perşembe günü Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı görüşülecek. Tasarı, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tasarıya göre İç Güvenlik Daire Başkanlığı ile Dış Güvenlik Daire Başkanlığı kurulacak. İç güvenlik görevlileri; kurumların iç güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinden kapalı kurumlara yapılacak hükümlü ve tutuklu nakillerini gerçekleştirecek. Kurumlarda arama yapmakla görevli olacak.

Kurumların dış güvenlik hizmetleri en geç beş yıl içinde, Adalet Bakanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanlığı ile yapılacak protokolle aşamalı olarak devredilecek. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan kurumların dış güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devir işlemleri sonuçlanıncaya kadar, devri yapılmayan kurumlarda dış güvenlik hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yerine getirilecek.

Zor kullanma yetkisi

Tasarıya göre; güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri yaparken; isyan, direniş, firar, firara teşebbüs veya asayişi bozanbenzeri olayların ortaya çıkması hâlinde, bu olayların önlenmesi, saldırının veya saldırıda bulunanların etkisiz hale getirilmesi, direnişin sona erdirilmesi amacıyla veya kanuna uygun bir emrin ifası sırasında aktif veya pasif direniş gösterilmesi hâlinde zor kullanmaya yetkili olacak.

Sevk ve nakiller sırasında kelepçe takılabilecek

Sevk ve nakiller sırasında hükümlü ve tutuklulara kelepçe takılması da dâhil olmak üzere her türlü tedbir alınacak.

Güvenlik görevlileri, ateşli silah bulundurabilecek veya taşıyabilecek.  

Güvenlik görevlileri kanunen yetkili kılındıkları hâller dışında kurum içine silahla giremeyecek. Ancak müdahale biriminde görevli olanlar ile dış güvenlik görevlileri silahla müdahaleyi gerektiren durumlarda, kurum içerisine silahla girebilecek.

Soma ve Ermenek gensorusu

HDP'nin Soma ve Ermenek başta olmak üzere madenlerde meydana gelen facialar nedeniyle Çalışma Bakanı Faruk Çelik ile Enerji Bakanı Taner Yıldız hakkında verdiği iki gensoru 14 Kasım Cuma günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

HDP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında verdiği iki ayrı gensoru Genel Kurul'da 14 Kasım Cuma günü ele alınacak.

HDP, Soma ve Ermenek başta olmak üzere yaşanan iş kazaları ve işçi ölümleri nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında gensoru önergesi verdi. HDP, Soma ve Ermenek başta olmak üzere madenlerde meydana gelen facialar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında da gensoru açılmasını istedi.

Komisyonda bütçe mesaisi devam edecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe mesaisi devam ediyor.

Komisyon'da Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

Çalışma ve Enerji Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek

12 Kasım Çarşamba günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, 13 Kasım Perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 14 Kasım Cuma günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

Soruşturma Komisyonu kuruluyor

Dört eski bakanla ilgili kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu 11 Kasım Salı günü saat 15.30'da toplanacak. Komisyonun gündeminde tanık ifadelerinin alınması yer alıyor. Komisyona davet edilen isimler şöyle: Mustafa Demir, Ziya Altunyaldız, Mehmet Şenol Çağlayan, Salih Kaan Çağlayan, Onur Kaya, Salih Barış Kıranta, Sadık Soylu, Mehmet Ali Kahraman, Orhan İnce, koruma görevlisi Emrah.

Adalet Komisyonu toplanıyor

Meclis Adalet Komisyonu'nda Salı günü yargı paketi olarak da adlandırılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

CHP, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Meclis araştırması isteyecek

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin harcamaların araştırılması gerekçesiyle hazırladığı Meclis araştırma önergesini Salı günü TBMM Başkanlığına verecek.

CHP MYK'da alınan kararla, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, pazartesi günü saat 12.30'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.