Memur-Sen önerilerini sundu

Memur-Sen, Anayasa değişiklik paketinde, emeklilere sendika hakkı verilmesi ve sendika yasağının kaldırılmasına ilişkin maddelerin de yer almasını istedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Memur-Sen, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın ziyaretleri sonucu kendisinden istediği Anayasa Değişikliği Paketi'ne ait incelemesini tamamladı. Memur-Sen, incelemesi sonucu hazırladığı raporu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e gönderdi. Memur-Sen'in incelemesi sonucu ortaya çıkan hususlar arasında emeklilere sendika hakkı verilmesiyle memura siyaset yasağının kaldırılması dikkat çekti.

Memur-Sen'in raporunda, mevcut Anayasa'nın yapısına da vurgu yapıldı. Raporda, paketlerle bu açıkların kapatılamayacağı, kamu çalışanlarına grev hakkı verilmesi, emeklilerin sendikal haklarının açıkça ifade edilmesi ve memurlara siyaset yasağının kaldırılması gibi isteklerin en dikkat çeken hususlar olduğu, bütün bu açıkların giderilmesi için de tam ve demokratik bir Anayasa'nın yeniden yapılması gerektiği vurgulandı.

Uzlaştırma çalışanlar da temsil edilmeli

Memur-Sen, yapılacak anayasa değişikliğinde, Uzlaştırma Kurulu'nun yapısı belirlenirken, çalışanların da kurulda temsil edilmesini istedi. Raporda ayrıca, 53. maddede yapılacak değişiklik önerisindeki toplu sözleşme hakkının kapsamını daraltıcı nitelikte olması nedeniyle, "Ancak, toplu sözleşme hükümleri saklıdır" ifadesinin eklenmesi istendi.

Raporda, "yerindelik denetimi yapma yasağına aykırı nitelikteki yargı kararlarına" yönelik yapılacak işleme ilişkin bir hüküm bulunmadığı ve Anayasa'nın bu hükmünün ihlalinin hangi organ tarafından tespit edileceğine ilişkin belirsizliğe dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi

Pakette yer alan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterilecek avukatların baro başkanı tarafından belirlenmesinin sıkıntı oluşturabileceğinin vurgulandığı raporda, avukat adayların baro başkanı değil, baro genel kurulları veya baro yönetim kurulları tarafından aday gösterileceği yönünde değişiklik yapılmasının önemine dikkat çekildi. Raporda ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aranacak yaş ve görev süresi şartının düşürülmesi ve Anayasa Mahkemesi üyelerinden en az birinin sivil toplum kuruluşlarının göstereceği adaylar arasından belirlenmesi istendi.

Raporda, Anayasa Mahkemesi ile ilgili değişiklik önerisinin yer aldığı maddelere, sendika ve üst kuruluşlarına, çalışma hayatıyla doğrudan ilgili kanunlar hakkında Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan iptal davası açma hakkı verilmesi hususunun eklenmesi de talep edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, şimdiye kadar dile getirdikleri talep ve önerilerinin, grev hakkı hariç büyük oranda pakette yer almasının kendilerini sevindirdiğini, bunun da sivil topluma verilen önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

"Emeklilerin sendika hakkı açıkça yer almalı"

Sendikal haklarla ilgili önemli bir eksikliğin, emeklilerin sendikal örgütlenmesini düzenleyecek açık bir hükmün yer almaması olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Anayasa değişikliği paketinin içeriğinde, emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünden yararlanmalarını sağlamaya dönük olarak, Anayasanın 51'nci maddesine yönelik bir değişiklik teklifine yer verilmesi yerinde olacaktır" dedi.

Toplu sözleşme hakkının pakette yer alması için büyük mücadeleler verdiklerini kaydeden Gündoğdu, sendikal örgütlenme özgürlüğünün diğer ayrılmaz parçası olan "grev hakkının" kamu görevlileri sendikaları açısından halen yasak alanında kalmasının ise büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.

'Egemenlik yetkisini millet adına TBMM kullanır' vurgusu

Anayasa değişikliği paketinin özüne yönelik bir eleştiride bulunan Gündoğdu, bu hususu ise şu şekilde açıkladı:

"Pakette yer alan en temel eksikliğinin; egemenlik yetkisini millet adına sadece TBMM kullanabilir şeklinde bir değişikliğin öngörülmemesi olduğunu düşünüyoruz. Egemenlik yetkisinin millet adına kullanılmasındaki çok başlılığın giderilmesini sağlamak amacıyla paketin içeriğinde ‘Egemenlik yetkisini millet adına TBMM kullanır' hükmüne yer verilmesi, ülkenin demokratikleşmesi ve demokrasinin ön koşulu olan bireylerin yönetime katılması gerekliliğinin daha net bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır."

Etiketler