‘Mersin uluslararası rekabette ilk 10’a girecek’

RIS Mersin Plus projesi ile Mersin ekonomisi bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BELMA BAĞRIK-MERSİN

Mersin'de 2005-2008 yılları arasında inavasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan RIS Mersin projesinin ardından hazırlanan RIS Mersin Plus Strateji Çalışması projesi ile kentin ekonomik ve sosyal kalkınmada yeni bir ivme kazanması hedefleniyor. 

Sektörlerde güncel ihtiyaçların belirlenmesi, uygulanan hedeflerin geliştirilmesi, kent için dinamik ve potansiyeli olan yeni sektörlerin ortaya çıkması gibi hedeflerle hazırlanan RIS Mersin Plus projesi, 24 ayı uygulama aşaması olmak üzere toplam 40 ay devam edecek. Proje ile UNESCO ve AB’nin yaratıcı kentler, akıllı kentler şebekelerine Mersin’in de dahil edilmesi hedefleniyor. Çalışma ile Mersin’in ekonomik ve sosyal gelişimi, istihdamın artırılması, uluslararası marka değerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Nihai hedef ise Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun sıralamasında Mersin’in ilk 10’da yer alması. 

Proje, Mersin Valiliği himayesinde ve Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile uygulanacak. 2014-2023 Çukurova Bölge Planı hedefl erinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen RIS Mersin Plus Strateji Çalışması’nın protokolü de imzalanarak bu konudaki ilk adım atıldı. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, Türkiye’de ilk kez Mersin’de uygulanan bölgesel yenilik stratejisi RIS Mersin Projesi ile Mersin’de inovasyon kültürünün yaygınlaştığını, sektörel önceliklerin belirlendiğini, birçok ile örnek olabilecek platformlar oluşturulduğunu söyledi. 

Ar-Ge ve yenilik kapasitesi yükselecek 

2005’ten bu yana Mersin’de yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını vurgulayan Altınsu, mevcut stratejilerin de bu kapsamda değerlendirilip revize edilmesinin gündeme geldiğini dile getirdi. Altınsu,bölge planında belirlenen temel stratejik amaçlar olan bölgenin uluslararası çekim merkezi olma hedefine bu çalışmanın hizmet edeceğini belirterek, “Proje, iktisadi kalkınma kapsamında bölgenin enerji üssü olma, stratejik konumunu avantaja dönüştürme, tarımda katma değeri yükseltme, turizm potansiyelini harekete geçirme, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini yükseltmeye de önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

MTSO Başkanı Aşut: Hedef, daha akıllı bir kent

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut ise MTSO öncülüğünde 2006 yılında başlayan; kamu ve özel tüm kent dinamiklerini bir masa etrafında toplayan RIS-Mersin projesinin, Türkiye’nin ilk bölgesel yenilikçilik stratejisi olduğunu belirterek, “İnovasyon kavramını Türkiye’de ilk kullanan kent olduk. Swot analizleriyle kentin güçlü ve zayıf yanlarını; fırsatları ve tehditleri bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. RIS Mersin’in devamı olan RISMersin Plus, projenin eksik kalan kısmının tamamlayıcısı olacak. Eksik kalan kısım ekonominin, kentsel yaşamın ve tüm alt ve üst yapının bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olması. Ve elbette tüm bu çabaların artık kent adına, özellikle ekonomimiz ve firmalarımız adına somut getirilere dönüşmesi. Yeni ‘RIS-Mersin Plus’ ile ekonomimizi bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre edeceğiz. Yeni RISMersin’le daha akıllı bir kent hedefl iyoruz” dedi.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir