Öncelik taşınan ham petrolün artması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'ndan taşınan ham petrolün miktarının düzenli olarak artması olduğu belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin başlıca önceliğinin, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'ndan taşınan ham petrolün miktarının düzenli olarak artması olduğu belirtilerek, "Boru hattının tam kapasitesine mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasının, iki ülkenin çıkarına olacağı açıktır" denildi.

Türkiye ile Irak arasındaki "27 Ağustos 1973 tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın Tadiline İlişkin 19 Eylül 2010 Tarihli Değişiklik Anlaşması'nın imzasının ardından", Bakanlık internet sitesinde konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, değişiklik anlaşmasının içeriğine ilişkin olarak gerek uluslararası basın-yayın kuruluşlarında yer alan yorumlar, gerek Bakanlığa yöneltilen sorular göz önünde bulundurularak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bazı hususların açıklığa kavuşturulmasını gerekli gördüğü belirtildi.

Değişiklik Anlaşması'nın, Irak Cumhuriyeti Anayasası'nda maruz hidrokarbon kaynaklarının ülke içi paylaşım haklarına dair yeni bir yorum getirmediği ifade edilen açıklamada, "Bu konu tamamen Irak halkının karar vereceği bir iç sorundur. Öte yandan, Bağdat'ta yeni hükümetin kurulup Gelirlerin Paylaşımı ile Hidrokarbon Yasası'nın onaylanmasıyla birlikte, konuya taraf Iraklı kesimlerin, uzlaşmazlıklarını Irak halkının çıkarına olacak şekilde gidereceğini ümit etmekteyiz" denildi.

Açıklamada, Değişiklik Anlaşması'nın boru hattı şebekesinin kendi topraklarındaki kısımlarının işletimi, idamesi ve yönetimi ile ilgili olarak Türkiye ve Irak'a tam sorumluluk yüklediği kaydedilerek, bu yüzden, boru hattının Irak topraklarındaki kısmına hangi kaynaklardan üretilmiş ham petrol karışımının pompalanacağını belirlemenin tamamen Irak tarafının kararı olacağı ifade edildi. Açıklamada, bu şekilde pompalanan söz konusu petrolün Türk topraklarına geçtikten sonra Ceyhan'a güvenli bir şekilde ulaştırılmasının ise Türkiye tarafından sağlanacağı da belirtildi. Açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bu bağlamda, Türkiye'nin başlıca önceliğinin, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'ndan taşınan ham petrolün miktarının düzenli olarak artması olduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. Boru hattının tam kapasitesine mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasının, iki ülkenin çıkarına olacağı açıktır."

 

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir