13 °C

Partiler yeni mega ve özel endüstri bölgeleri vadetti

Siyasi partiler ‘sanayi’de önceliği kimya, petrokimya, makine ve otomotiv sektörlerine verdi. AK Parti Beyannamesi’nde Mersin’de petrokimya sektörüne yönelik endüstri bölgesi oluşturulacağı belirtildi. CHP de Kimya Özel Endüstri Bölgesi kurmayı vadetti.

Partiler yeni mega ve özel endüstri bölgeleri vadetti

CANAN SAKARYA

Siyasi partiler, açıkladıkları seçim beyannamelerinde, sanayide, kimya, petrokimya, makine ve sağlık sektörlerine özel vurgu yaparken, mega ve özel endüstri bölgesi sözü verdiler. AK Parti, Filyos Endüstri Bölgesini yüksek ve orta yüksek teknolojili yatırımlar için önemli bir üretim merkezi haline getirecek, Mersin’de petrokimya sektörüne yönelik endüstri bölgesi kuracak. CHP, petrokimya, petrorafineri ve sıvı kimyasal ürünlerde Kimya Özel Endüstri Bölgesi kurarak kümelenme sağlayacak, polipropilen üretecek bir kamu işletmesi açacak. MHP uzay ve havacılık, elektronik, ilaç, tıbbi cihazlar gibi alanlara yönelik Ar-Ge desteklerinin artırılması, kapsamlı, stratejik ve etkin destek mekanizmalarının geliştirilerek, üniversite sanayi işbirliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.

AK Parti: 15 yeni endüstri bölgesi kurulacak

 -Sanayi tesislerinin dijital dönüşüm sağlanacak.

 -Kamunun ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ürünlerin yüksek yerli katkıyla üretilmesini önceleyen bir kamu alım mekanizması oluşturulacak.

 -İmalat sanayinde 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2.739 adet ürün grubunu; teknoloji düzeyine göre önceliklendirerek 43 ürün grubuna odaklanılacak.

 -En az 15 yeni endüstri bölgesi kurulacak. Rafineri ve termik santral yatırımlarının yer alacağı endüstri bölgelerinden ilki olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Ortadoğu ve Avrupa’nın en önemli enerji üretim merkezlerinden biri haline getirilecek.

 -Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi güneş enerjisi konusunda Dünyanın en büyük güneş santrallerinden biri olacak.

 -Filyos Endüstri Bölgesi yüksek ve orta yüksek teknolojili yatırımlar için önemli bir üretim merkezi haline getirilecek.

 -Altyapı inşaatı başlayan Karasu Münferit Yatırım yeri, savunma sanayi ve otomotiv sektörlerinin en önemli üretim merkezlerinden olacak.

 -Güneş enerjisi yatırımlarının yapılacağı Niğde Bor ve Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinde yatırımcı belirlenmesine yönelik çalışmaları tamamlanacak.

 -Mersin’de petrokimya sektörüne yönelik endüstri bölgesi kurulacak.

 -Yeni kurulacak olan Mega Endüstri Bölgeleri ile özellikle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak.

 -Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde teknolojik ürün yatırımlarını ve kümelenme çalışmaları desteklenecek.

 -İlaç etken maddelerinin yerli üretimi konusunda adım atılacak.

 -Plazma ürünleri ve aşıların yurtiçi üretimi gerçekleştirilecek.

 -Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere dönük destek mekanizmaları geliştirilecek.

 -Makine sektöründe güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturulacak.

 -Türkiye’nin Otomobili Projesi hızla gerçekleştirilecek.

 -Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılamak üzere Otomotiv Test Merkezi kurulacak.

 -Koster Filosu’nun Yenilenmesi Projesi hayata geçirilecek.

 -Katma değeri yüksek kimyasalların üretimi özendirilecek.

 -Kimya sektöründe ithal ikamesi sağlayacak çevre uyumlu biyoteknolojik ürünler geliştirilecek.  -Petrokimya da yeni üretim tesislerinin kurulması desteklenecek.

 -2023 yılına kadar paslanmaz çelik, grafit elektrot, külçe çinko, sünger demir, alaşımlı alüminyuma yönelik üretim kapasitesi oluşturulacak.

CHP: Polipropilen üretecek bir kamu işletmesi açılacak

 -Mobilya sektörünün geliştiği illerde ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulacak.

 -Giyim eşyası sektöründe yerli hammadde kullanımı özendirilecek. Ham deri kalitesi yükseltilecek.

 -Tekstil sektöründe tek bir KDV oranı uygulanacak.

 -Selüloz stratejik ürün olarak belirlenecek. Yüksek hacimli selüloz üretimi yapacak bir kamu işletmesi kurulacak.

 -Polimer kompozitleri üretiminde ve kauçuk sektöründe otomotiv ara mamulleri araştırmaları için üniversitelere ek bütçe tahsis edilecek.

 -Polipropilen üretecek bir kamu işletmesi açılacak.

 -Kimya sektöründe nano teknoloji desteklenecek. Petrokimya, petrorafineri ve sıvı kimyasal ürünlerde Kimya Özel Endüstri Bölgesi kurularak kümelenme sağlanacak.

 -Uluslararası ticaret anlaşmalarında makine imalatı sektörünün kapsam içine alınması sağlanacak.

 -Kullanılmış makine ihracatı üzerindeki vergi amortismanla ilişkilendirilerek düşürülecek. İhraç ürünler başta olmak üzere makine sektöründeki ambalaj standartları geliştirilecek.

 -Elektrikli araç üretimi için teşvik verilecek.

 -Sürücüsüz araç teknolojisinin geliştirilmesi ve adaptasyonu için gerekli teşvikler sağlanacak. 

-Kompresör ve DC motor gibi elektrikli ürünlerin imalatında kritik ara girdilere ilişkin yatırımlara ek teşvikler verilecek.

 -Metal sanayinde takım çeliklerinin üretimi desteklenecek.

MHP: Yapay Zekâ Çalışma Merkezleri kurulmalı

 -“Sanayi 4.0” için gereken dönüşüm sağlanmalı.

 -Büyüme, istihdam ve ihracat kapasiteleri yüksek olan sektörlerde sanayi yatırımları desteklenmeli.

 -Uzay ve havacılık, elektronik, ilaç, tıbbi cihazlar gibi alanlara yönelik ar-ge destekleri artırılmalı.

 -Ana ve yan sanayi entegrasyonu güçlendirilerek, “marka” geliştirilmeli.

 -Savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, elektronik sanayilerinde atılım yapılmalı.

 -“Bilişim Vadisi Projesi” hayata geçirilmeli, “Yapay Zekâ Çalışmaları Merkezi” kurulmalı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.