"Bedelli"de geri ödeme başvurularında süre sınırı kalktı

Bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenler için 6 ay içerisinde yapılan geri ödeme başvuruları için süre sınırı kaldırıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  – Bedelli askerlik hizmetinde, bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenler için yapılan geri ödemede başvurularında süre sınırı kaldırıldı. 

Bakanlar Kurulu’nun 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46.Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda geri ödemelere ilişkin değişiklik kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 1111 sayılı Askerlik Kanunun Geçici 46. Maddesi uyarınca bedelli askerlik hizmetlerinden yararlanma bedelinin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen 16. maddesinin üçüncü fıkrası “bu başvurular yükümlüler veya vekilleri vasi yada kanuni mirasçıları tarafından ikinci fıkrada belirtilen makamlara yapılır” şeklinde değiştirildi. Böylece, bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan, bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenler için yapılan geri ödemede başvuru süresi kaldırıldı. Değişiklik öncesinde, başvurular 6 ay içerisinde yapılabiliyordu.

Bu konularda ilginizi çekebilir