Repo ihalesinde teklif 90 milyar 200 milyon TL, kabul edilen tutar 12 milyar TL

YAYINLAMA
GÜNCELLEME