Resmî Gazete

Sayı: 28447

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
MEVZUAT
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2012/3826     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
2012/3844      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3777       Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2012/3799      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermaye Hakkında Karar
2012/3800      Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sınırlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2012/3842      Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Naci AĞBAL'ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/70)
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER
—  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
—  Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği