24 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28496

Resmî Gazete


  

MEVZUAT


YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN


6361   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI


2012/3947     Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—  Hükümlü Yaşar ALTINSOY'un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/84)

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt BİLİCİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2012/83)

 

YÖNETMELİKLER

—  Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Süleyman Şah Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2012/19)

—  Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 1: Anma Boyutları ve Toleranslar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-1) (No: MSG-MS-2012/37)

—  Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 2: Terimler ve Tarifler ile İlgili Tebliğ (TS ISO 6194-2) (No: MSG-MS-2012/38)

—   Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 62)

 
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap