19 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28608

Resmî Gazete


    

MEVZUAT


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER


—  Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Koordinasyon Ofisleri Yönetmeliği

—  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5261 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5263 Sayılı Kararı

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap