6 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28647

Resmî Gazete

 


    

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1036  Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/4539   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumlarda Görevli Olanlara Ödenecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti Hakkında Karar

2013/4627   İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2013/4651   2012-2013 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın % 38 Oranında Artırılması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—     Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kalkınma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)

—   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM 2004-9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM/2013-4)

—   Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/14)

—   Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18)

—   Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19)

 

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/5/2013 Tarihli ve 5314 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

SAYIŞTAY KARARI

—   Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2013/1, K: 5354/1)

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap