5 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29063

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TÜZÜK
2014/6574  Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6537  İthalat Rejimi Karına Ek Karar
2014/6565  Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2014/6580  Bazı Kişilerin Yüksek Hakem Kurulu Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilmesi Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
—  Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-60.1)
—  Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
—  Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
KURUL KARARI
—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 Tarihli ve 5104 Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.