12 °C

Resmî Gazete

Sayı: 29193

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARI

—  Kalkınma Bakanlığına Ait Atama Kararı
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
 
YÖNETMELİKLER

—  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5)
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-68 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/11/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-69 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.