Resmî Gazete

Sayı: 29385

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER

—  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/55)
––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/56)
––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/57)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22)
––  Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (No: 2015/27)
––  Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2015/28)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/146, K: 2015/31 Sayılı Kararı
 

Etiketler