Resmî Gazete

SAYI: 29670

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği

––  Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/9)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2016 Tarihli ve 6167 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2016 Tarihli ve 6181 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2016 Tarihli ve 6186 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2016 Tarihli ve 6187-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2016 Tarihli ve 6192-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2016 Tarihli ve 6192-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/2754 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/4383 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 18/2/2016 Tarihli ve 2013/7090 Başvuru Numaralı Kararı