Resmî Gazete'de bugün (10 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 10 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 
Yönetmelikler

– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Bölümü 
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri